Show simple item record

Construction of Reliability Models for Advanced Digital Systems

dc.contributor.advisorKaštil, Jancs
dc.contributor.authorWanka, Mariocs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:52:30Z
dc.date.available2019-06-14T10:52:30Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationWANKA, M. Tvorba spolehlivostních modelů pro pokročilé číslicové systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other88516cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52358
dc.description.abstractCílem této práce je simulovat vliv spolehlivosti obvodů detekujících chybu u komponent pokročilých digitálních systémů. Prvně je definována spolehlivost a skutečnosti s ní související a jsou představeny Markovské modely. Tyto jsou využity pro samotný simulátor, který je představený v následující kapitole. Jedná se o ad-hoc řešení a použití tohoto simulátoru je detailně popsáno. Stejně tak je popsáno jeho chování v průzných situacích a s různou konfigurací. Na závěr jsou ukázány a diskutovány výsledky experimentů se spolehlivostí obvodů detekujících chybu pro různé modely. Dle výsledků práce je zřejmé, že zásadním faktorem pro zajištění spolehlivosti systému je krátkodobé maskování chyby a dlouhodobé udržení opravovatelnosti.cs
dc.description.abstractThe goal of this thesis is to simulate the impact of reliability of circuits designed to detect failures in components of advanced digital systems. At first the reliability and terms related are defined and Markov models are itroduced. These are used as logic for simulator, which is introduced in next chapter. This simulator is an ad-hoc solution and it's usage is thoughly described, as well as it's bahviour in various situations and configurations. In the end the results of experiments with reliability of circuits designed to detect failures for multiple models are shown and discussed. By the results of this thesis it is obvious, that the crutial factor for system's reliability ensurance is failure disguis in short-term view and repairing ability in long-term view.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSpolehlivostcs
dc.subjectMarkovský modelcs
dc.subjectSystémy zatížené chyboucs
dc.subjectStochastický simulační algoritmuscs
dc.subjectPravděpodobnost bezporuchového provozucs
dc.subjectReliabilityen
dc.subjectMarkov modelen
dc.subjectsystems with faultsen
dc.subjectStochastic Simulation Algorithmen
dc.subjectProbability of failure-free serviceen
dc.titleTvorba spolehlivostních modelů pro pokročilé číslicové systémycs
dc.title.alternativeConstruction of Reliability Models for Advanced Digital Systemsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-15cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:52cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid88516en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:01:15en
sync.item.modts2020.06.23 10:03:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeDrábek, Vladimírcs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (místopředseda) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E. Otázky u obhajoby: Vysvětlete, jak byste v modelu řešil otázku nesplehlivých hlídacích obvodů.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record