Show simple item record

Graphical Editor for Job Structure Configuration in Batching API

dc.contributor.advisorKřivka, Zbyněkcs
dc.contributor.authorHanus, Tomášcs
dc.date.accessioned2020-06-23T09:01:21Z
dc.date.available2020-06-23T09:01:21Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationHANUS, T. Grafický editor pro konfiguraci struktury úloh v rámci Java EE Batching API [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other88562cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52415
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá popisem implementace grafického editoru pro konfiguraci struktury úloh v rámci Java EE Batching API v podobě zásuvného modulu pro vývojové prostředí IntelliJ IDEA. Zaměřuje se hlavně na možnost obousměrné propagace změn mezi textovou a grafickou reprezentaci jazyka JSL. Přibližuje problematiku dávkového zpracování. Zároveň je zde představena i architektura prostředí IDEA. Stručně popisuje návrh zásuvného modulu a postupy využité při jeho implementaci. Použitelnost nástroje je demonstrována pomocí pěti příkladů dávkových úloh. V závěru jsou zmíněny některé vylepšení, na které by bylo možné se v budoucnu zaměřit. Výsledný nástroj je volně dostupný jako otevřený software.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis describes implementation of a graphical editor for a job structure configuration in Java EE Batching API in the form of a plugin for integrated development enviroment IntelliJ IDEA. It focuses mainly to allow a bi-directional propagation of changes between both graphical and text representation of JSL language. This document introduces the characteristic of batch processing and also the architecture of IntelliJ IDEA. It also briefly describes the design of the plugin and some of the procedures used in its implementation. The usability of this tool is demonstrated by five examples of batch jobs. In the end, there are mentioned some possibilities for the future improvements. The tool is available under Open Source license.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectIntelliJ IDEAcs
dc.subjectzásuvný modulcs
dc.subjectdávkové zpracovánícs
dc.subjectJava EE 7cs
dc.subjectgrafický editorcs
dc.subjectobousměrná propagace změncs
dc.subjectjazyk JSLcs
dc.subjectIntelliJ IDEAen
dc.subjectpluginen
dc.subjectbatch processingen
dc.subjectJava EE 7en
dc.subjectgraphical editoren
dc.subjectbi-directional propagation of changesen
dc.subjectJSL languageen
dc.titleGrafický editor pro konfiguraci struktury úloh v rámci Java EE Batching APIcs
dc.title.alternativeGraphical Editor for Job Structure Configuration in Batching APIen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-18cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:56cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid88562en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:59:12en
sync.item.modts2021.11.12 13:16:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKolář, Dušancs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Jan Černocký (místopředseda) doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: I když v textu uvádíte, že kontrolujete správnost grafické reprezentace už při vytváření, jak to děláte, když někdo jen vloží element, ale zapomene jej napojit? Položky v Panelu vlastností jsou dány pevně a zaslepují se dle elementu, nebo se pro každý element dynamicky mění?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record