Show simple item record

Software for Text Corrections

dc.contributor.advisorZemčík, Pavelcs
dc.contributor.authorKadlčíková, Hanacs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:52:40Z
dc.date.available2019-06-14T10:52:40Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationKADLČÍKOVÁ, H. Software pro korektury textů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other88772cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52446
dc.description.abstractCílem práce bylo navrhnout a realizovat uživatelsky přívětivou aplikaci speciálně pro tvorbu korektur textů podobným způsobem jako při opravování na papíru. Výsledkem je aplikace, která mimo jiné nabízí korekturní značky ve formě razítek. Korekturní poznámky nejsou ukládány přímo do původního dokumentu, ale zvlášť. Toto řešení umožňuje uživateli provádět korektury dokumentů rychle a jednoduše, bez nutnosti dlouhého zaučování práce s aplikací. Testováním bylo ověřeno, že toto vše bylo splněno. Aplikace byla také pozitivně uživatelsky hodnocena. Hlavním přínosem této práce je jednoduché rozhraní, které umožňuje tvorbu korektur s využitím korekturních značek.cs
dc.description.abstractThe goal of this thesis was to develop a user-friendly application designed especially for writing proofreading comments in a similar way it is done on paper. The final result is an application offering, besides others, proofreading marks in a form of rubber stamps. All the comments are saved in a separate file instead of the original document. This solution enables the user to create any proofreading comments quick and easy without long learning of how to use the application. It was proved via testing that all of that was accomplished. The application was also well received by the users. The main benefit of this work is an easy interface which allows users to write proofreading comments using proofreading marks.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectUživatelské rozhranícs
dc.subjectkorekturní značkycs
dc.subjectJavacs
dc.subjectUser interfaceen
dc.subjectproofreading marksen
dc.subjectJavaen
dc.titleSoftware pro korektury textůcs
dc.title.alternativeSoftware for Text Correctionsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-08-24cs
dcterms.modified2020-05-10-16:12:12cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid88772en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:01:25en
sync.item.modts2020.06.23 10:06:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereePolok, Lukášcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., MBA (předseda) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Bohuslav Křena, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Jak při použití vlastního odděleného formátu korektur aplikace pozná, že jsou korektury zobrazeny (na straně autora) na stejné verzi dokumentu jako na které byly vytvořeny (na straně korektora)? Jak složité by bylo přidat export dokumentu s korekturami do formátu PDF (pro sdílení s uživateli kteří nemají vytvořenou aplikaci)? Jak složité by bylo sdílení dokumentu s korekturami např. pomocí služby Google documents? cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record