Show simple item record

Grammar Systems and Parsing Based on Them

dc.contributor.advisorMeduna, Alexandrcs
dc.contributor.authorHandlíř, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:45:55Z
dc.date.available2019-04-03T22:45:55Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationHANDLÍŘ, J. Gramatické systémy a syntaktická analýza založený na nich [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other88447cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52484
dc.description.abstractTato práce se věnuje problematice gramatických systémů. Definuje jak kooperující distribuované CD gramatické systémy, tak i paralelně komunikující PC gramatické systémy ve spojení s bezkontextovými gramatikami. Dále zkoumá jejich principy a generativní síly v různých režimech a vůči různým jazykům. Studuje využití gramatických systémů při syntaktické analýze. Zaměřuje se především na spojení syntaktické analýzy shora dolů s precedenční analýzou zdola nahoru ve spojitosti s PC gramatickými systémy.cs
dc.description.abstractThis work is devoted to grammar systems. Defines cooperating distributed grammar systems CD and parallel communicating grammar systems PC in conjunction with context-free grammars. It also examines their principles and generative forces in different regime and to different languages. Studying the use of grammatical parsing systems. It focuses primarily on top-down parsing and precedential bottom-up analysis in conjunction with the PC grammar systems.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectgramatické systémycs
dc.subjectCDcs
dc.subjectPCcs
dc.subjectbezkontextové gramatikycs
dc.subjectsyntaktická analýzacs
dc.subjectprecedenční analýzacs
dc.subjectgrammar systemsen
dc.subjectCDen
dc.subjectPCen
dc.subjectcontext-free grammarsen
dc.subjectsyntax analysisen
dc.subjectprecedence analysisen
dc.titleGramatické systémy a syntaktická analýza založený na nichcs
dc.title.alternativeGrammar Systems and Parsing Based on Themen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-16cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:38cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid88447en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:59:14en
sync.item.modts2021.11.22 23:20:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeZámečníková, Evacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Bohuslav Křena, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Plánujete rozšířit tuto práci o nápady, které zmiňujete v závěru práce?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record