Show simple item record

Malicious Domains Detection Using Analysis of DNS Traffic

dc.contributor.advisorKováčik, Michalcs
dc.contributor.authorAmbrušová, Evacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:45:41Z
dc.date.available2019-04-03T22:45:41Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationAMBRUŠOVÁ, E. Detekce škodlivých domén pomocí analýzy DNS provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other88718cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52492
dc.description.abstractPředmětem této práce je detekce škodlivých domén založena na pasivní analýze DNS provozu. Představuje návrh a implementaci systému, který realizuje detekci DNS anomálií na základě skladby doménového jména. Využívá při tom entropii a frekvenční charakteristiku n-gramů. Systém byl testován na DNS datech získaných z reálného provozu a jeho testováním a analýzou výsledků byla ověřena funkčnost implementovaných detektorů.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is the detection of malicious domains based on passive analysis of DNS traffic. It represents the design and implementation of a system which proceeds DNS anomaly detection based on a structure of the domain name by using the entropy and a frequency characteristics of n-grams. The system was tested on DNS data obtained from the real traffic and the functionality of implemented detectors was verified by testing and analysis of results.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDNScs
dc.subjectškodlivá doménacs
dc.subjectdetekcecs
dc.subjectanalýza pasivního DNS provozucs
dc.subjectDNSen
dc.subjectmalicious domainen
dc.subjectdetectionen
dc.subjectpassive DNS analysisen
dc.titleDetekce škodlivých domén pomocí analýzy DNS provozucs
dc.title.alternativeMalicious Domains Detection Using Analysis of DNS Trafficen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-17cs
dcterms.modified2020-05-10-16:12:09cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid88718en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:06:57en
sync.item.modts2020.06.23 09:00:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeŽádník, Martincs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Jakým způsobem by bylo možné dále zpřesnit analýzu n-gramů? V prezentaci jste uvedla několikrát pojem frekvenční charakteristika. Je graf uvedený ve Vaší prezentaci grafem frekvenční charakteristiky?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record