Show simple item record

Echo-Based Distance Measurement on Mobile Phone

dc.contributor.advisorČernocký, Janen
dc.contributor.authorRichter, Jiříen
dc.date.accessioned2018-10-21T17:28:35Z
dc.date.available2018-10-21T17:28:35Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationRICHTER, J. Echo-Based Distance Measurement on Mobile Phone [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other88390cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52527
dc.description.abstractCílem této práce je vytvoření aplikace pro mobilní zařízení na měření vzdálenosti pomocí ozvěny. Zaměřuje se na testování komponent zařízení a výběr signálu s vhodnými parametry pro měření. První částí práce je vyhodnocení schopnosti zařízení přehrávat a nahrávat zvuk, výsledkem je určení frekvence a síly zvuku, se kterým je zařízení schopno pracovat. Práce dále popisuje algoritmus pro měření vzdálenosti založeny na vzájemné korelaci vyslaného a přijatého signálu. Další částí je popis implementace výše zmíněného algoritmu v aplikaci pro operačním systému Android s řešením komunikace a synchronizace mezi jednotlivými součástmi. Implementace navrženého algoritmu v aplikace je v závěru práce otestována. Na základě zjištěných údajů je možné měření vzdálenosti na mobilním zařízení od půl metru do přibližně tří metrů, s ohledem na okolní hluk, s přesností na desetinu metru.en
dc.description.abstractThe aim of this work is to create an application for mobile device to measure distance using echo. It focuses on testing of device components and signal selection with appropriate parameters. In the first part of work --- evaluation of device ability to play and record sound --- the result is determination of sound frequency and strength with which the device is able to work. Next, the work describes the algorithm to measure distance based on using cross-correlation of transmitted and received signals. Finally, the implementation of aforementioned algorithm in application for Android operation system is presented, with solution for communication and synchronization between individual components of application. Implementation of designed algorithm in application is tested. Based on the data, we can conclude that it is possible to measure distance from half a meter to approximately three meters, based on noises, with a precision of tenth of a meter.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsonaren
dc.subjectměření vzdálenostien
dc.subjectmobilní zařízeníen
dc.subjectvzájemná korelaceen
dc.subjectcharakteristika reproduktoru a mikrofonu mobilního zařízeníen
dc.subjectsonarcs
dc.subjectdistance measurementcs
dc.subjectmobile devicecs
dc.subjectcross-correlationcs
dc.subjectcharacteristics of loudspeaker and microphone of mobile devicecs
dc.titleEcho-Based Distance Measurement on Mobile Phoneen
dc.title.alternativeEcho-Based Distance Measurement on Mobile Phonecs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-17cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:06cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid88390en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 09:05:09en
sync.item.modts2020.06.23 08:25:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeMaršík, Lukášen
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Lukáš Burget, Ph.D. (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Nezkoušel jste zvuk z reproduktorů nějakým způsobem usměrňovat?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record