Show simple item record

Modular Framework for Sensor Data Processing

dc.contributor.advisorKorček, Pavolcs
dc.contributor.authorRašovský, Martincs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:45:49Z
dc.date.available2019-04-03T22:45:49Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationRAŠOVSKÝ, M. Modulární prostření pro zpracováni senzorických dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other88752cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52568
dc.description.abstractPředkládáná bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a tvorby serverové aplikace pro systém inteligentní domácnosti, kde jejím zaměřením je poskytnout tomuto systému možnost výpočtů nad daty ve formě modulárního prostředí. Práce rozebírá a detailně popisuje architekturu systému, pro který je aplikace určena, se zaměřením na jeho serverovou část. Z této analýzy vychází fáze návrhu, která popisuje způsob komunikace aplikace s jejím okolím, navrhuje ukládání dat a konfiguraci. Dále práce provádí výběr vhodných technologií a rozebírá technické detaily realizace výsledné aplikace. Nakonec se práce věnuje způsobu testování a dokumentuje nasazení do určeného systému se zhodnocením funkčnosti celé aplikace, kde se také můžeme dočíst o možném dalším rozšíření práce.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the issue of concept and realization of the server application for a smart home system, where the purpose of the whole application is in the form of framework that offers the calculations and possible actions among the system. The theoretical part of this thesis analyses and describes architecture of the existing system with the focus on the server part. From previous analysis is derived the concept of the application . The concept describes the way of communication with other nodes of the system, storing data and configuration . Further the thesis selects the used technologies and deals with the implementation details of the project. Furthermore the thesis documents testing , the integration into described smart home system and results of functionality of the application . In the conclusion is discussed further possible expansions of the project.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectinteligentní domácnostcs
dc.subjectserverová aplikacecs
dc.subjectmodulární prostředí.cs
dc.subjectsmart homeen
dc.subjectserver applicationen
dc.subjectframework .en
dc.titleModulární prostření pro zpracováni senzorických datcs
dc.title.alternativeModular Framework for Sensor Data Processingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-15cs
dcterms.modified2020-05-10-16:12:11cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid88752en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:07:12en
sync.item.modts2020.06.23 09:14:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeViktorin, Jancs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (místopředseda) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Modulárnost frameworku je dosažena pomocí systémového volání fork() pro zavádění nových procesů (modulů). Z kódu ani z textu práce není jasné, za jakých okolností se volání fork() provádí, ale zřejmě závisí na zprávách přijatých od uživatelských částí. Pokuste se nalézt datovou zprávu (nebo sekvenci datových zpráv), která umožňuje, aby některá uživatelská část (nebo i jiná) aplikace dokázala zahltit server procesy vygenerovanými popsaným voláním fork(). Jakým způsobem lze podobnému útok zamezit, popř. omezit jeho účinnost?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record