Now showing items 9-24 of 24

  Subject
  Lidová architektura, kulturní dědictví, památková péče, výzkum, Uherskohradišťsko, Moravské Slovensko, Slovácko [1]
  meziválečné Brno, regulace dopravy, Akademické náměstí, Kraví hora, divadla [1]
  městský interiér, extenzivní výsadby, sukcese, udržitelný rozvoj [1]
  místo, prostředí, mnohovrstevnatost, identita, duch místa, patogenní zóny, geomantie, Feng-shui, posvátná geometrie [1]
  mobilita, mobilní architektura, soudobá architektura, mobilní stavby, tradičně kočovní stavby [1]
  náměstí, park, parkové náměstí, definice, prostor, funkce, zeleň [1]
  Náměstí, veřejná prostranství, vnitřní město, volně stojící dominanta, kostelní náměstí, hřbitovní náměstí, veřejné prostranství [1]
  Nová architektura, funkcionalismus, sorela, Oldřich Starý, VUT v Brně [1]
  pasivní dům, energetická optimalizace, potřeba tepla na vytápění [1]
  primární energie, tepelná izolace, součinitel tepelné vodivosti, tepelná obálka budovy [1]
  příprava a realizace velkých projektů, územní a strategické plánování, doprava ve městě [1]
  Rodina a počet dětí, sociálně ekonomické rozdíly ve společnosti, kulturní zvyklosti a tradice, migrace, architektura a bydlení [1]
  strom, předobraz, konstrukce, růst, stabilita, klima, estetika [1]
  urbanizace, suburbanizace, udržitelný rozvoj, veřejné prostranství, veřejná zeleň [1]
  urbanizmus, architektúra, dědina, vidiek, krajina, Kysuce, premeny, postagrárna, tradicie, fotografie, postsocialistický, trvale udržateíný rozvoj, suburbanizácia [1]
  Venkov, krajina, ekologické zemědělství, ekofarma, urbanismus, ekologie, energie [1]