Now showing items 4-23 of 24

  Subject
  eco-city, ecological indicators, urban development, urban ecology [1]
  ekologický urbanismus, ekologická stopa, města, utopie, trvale udržitelný rozvoj, myšlení v globálním měřítku [1]
  genius loci, regionalismus, organická architektura, místo [1]
  Haná, rekonverze, rodinný dům, zemědělská usedlost, podnikání [1]
  Hliněná podlaha, hliněná směs, vrstva, dusaná podlaha, litá podlaha, hlazená podlaha, nepálená cihla, akumulace, izolace, stabilizace, zpevňování povrchu, utěsňování povrchu, lněný olej [1]
  Lidová architektura, kulturní dědictví, památková péče, výzkum, Uherskohradišťsko, Moravské Slovensko, Slovácko [1]
  meziválečné Brno, regulace dopravy, Akademické náměstí, Kraví hora, divadla [1]
  městský interiér, extenzivní výsadby, sukcese, udržitelný rozvoj [1]
  místo, prostředí, mnohovrstevnatost, identita, duch místa, patogenní zóny, geomantie, Feng-shui, posvátná geometrie [1]
  mobilita, mobilní architektura, soudobá architektura, mobilní stavby, tradičně kočovní stavby [1]
  náměstí, park, parkové náměstí, definice, prostor, funkce, zeleň [1]
  Náměstí, veřejná prostranství, vnitřní město, volně stojící dominanta, kostelní náměstí, hřbitovní náměstí, veřejné prostranství [1]
  Nová architektura, funkcionalismus, sorela, Oldřich Starý, VUT v Brně [1]
  pasivní dům, energetická optimalizace, potřeba tepla na vytápění [1]
  primární energie, tepelná izolace, součinitel tepelné vodivosti, tepelná obálka budovy [1]
  příprava a realizace velkých projektů, územní a strategické plánování, doprava ve městě [1]
  Rodina a počet dětí, sociálně ekonomické rozdíly ve společnosti, kulturní zvyklosti a tradice, migrace, architektura a bydlení [1]
  strom, předobraz, konstrukce, růst, stabilita, klima, estetika [1]
  urbanizace, suburbanizace, udržitelný rozvoj, veřejné prostranství, veřejná zeleň [1]
  urbanizmus, architektúra, dědina, vidiek, krajina, Kysuce, premeny, postagrárna, tradicie, fotografie, postsocialistický, trvale udržateíný rozvoj, suburbanizácia [1]