Now showing items 21-25 of 25

 • Solarcity Linz - Rakousko 

  Zhuravlyova, Yelena (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  Poptávka po více ekologickém vývoji měst a obcí je urgentní. Většina současných měst má problémy spojené s životním prostředím a zdroji. Nejlepší praktické příklady může poskytnout znalost ekologie města a stanovení ...
 • Architektúra medzivojnových brněnských židovských architektov - Arnošt Wiesner, Otto Eisler, Endre Steiner, Zikmund Kerekeš a Max Tintner 

  Udžan, Rastislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  The main sources has been found recently of the works of the greats architects Max Tinter and Zikmund Kerekes, II.w.w. survivors, architects who s extablished their lifes after II. w.w. in Izrael. Also new information has ...
 • Identita místa jako výchozí činitel architektonického návrhu 

  Volnohradský, Radan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  Příspěvek se zabývá vlastnostmi a aspekty místa, pozemku v převážně přírodním prostředí. Pohlíží na problematiku zvíce úrovní. Za cíl si klade nastínění co nejvíce parametrů určující identitu místa. Odhaluje tak souvislost ...
 • Hliněné podlahy v architektuře minulé i současné 

  Šmardová, Kateřina (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  S použitím hlíny ve stavebnictví se dnes nejčastěji setkáme ve svislých konstrukcích - ve stěnách a na jejich povrchu. Co se týká užití hlíny do podlah, můžeme se setkat s jistými předsudky, které plynou z ustálené představy ...
 • Nová architektura ČSR 

  Mohelník, Ladislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  Německý protektorát a obnova 2. světovou válkou zničených měst předznamenaly v poválečném Československu konec slavné éry našeho funkcionalismu. Poválečná komunistická ideologie odmítla kontinuitu vývoje naší architektury ...