Now showing items 1-1 of 1

  • Trvale udržitelná sídla 

    Novák, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
    Odhady lidské populace na Zemi se blíží sedmi miliardám jedinců a narůstají každým dnem. Téměř všichni lidé žijí v sídlech, jejichž budování spotřebovalo okolo poloviny neobnovitelných zdrojů a stavebnictví je tedy jedním ...