Now showing items 1-1 of 1

  • Potenciál hanáckých usedlostí pro nezemědělské podnikání 

    Koláček, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
    Rekonverze hanáckých zemědělských usedlostí na nové využití skrývá velký potenciál pro rozvoj vesnic na střední Moravě. Je ověřována slučitelnost podnikání s trvalým bydlením. Na příkladech jsou ukázány klady a zápory a ...