Now showing items 1-1 of 1

  • Hliněné podlahy v architektuře minulé i současné 

    Šmardová, Kateřina (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
    S použitím hlíny ve stavebnictví se dnes nejčastěji setkáme ve svislých konstrukcích - ve stěnách a na jejich povrchu. Co se týká užití hlíny do podlah, můžeme se setkat s jistými předsudky, které plynou z ustálené představy ...