Now showing items 1-1 of 1

  • Nová architektura ČSR 

    Mohelník, Ladislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
    Německý protektorát a obnova 2. světovou válkou zničených měst předznamenaly v poválečném Československu konec slavné éry našeho funkcionalismu. Poválečná komunistická ideologie odmítla kontinuitu vývoje naší architektury ...