Now showing items 1-1 of 1

  • Solarcity Linz - Rakousko 

    Zhuravlyova, Yelena (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
    Poptávka po více ekologickém vývoji měst a obcí je urgentní. Většina současných měst má problémy spojené s životním prostředím a zdroji. Nejlepší praktické příklady může poskytnout znalost ekologie města a stanovení ...