Now showing items 1-1 of 1

  • Genius loci - organická architektura v soudobém bydlení 

    Čábelková Nahorniaková, Marcela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
    Organická architektura je rozsáhlou disciplínou, ve které duch místa je jedním ze základních atributů stavby. V soudobé architektuře se pomalu vytrácí genius loci, architektura se stává obecně módní záležitostí a reflektuje ...