Now showing items 1-1 of 1

  • Identita místa jako výchozí činitel architektonického návrhu 

    Volnohradský, Radan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
    Příspěvek se zabývá vlastnostmi a aspekty místa, pozemku v převážně přírodním prostředí. Pohlíží na problematiku zvíce úrovní. Za cíl si klade nastínění co nejvíce parametrů určující identitu místa. Odhaluje tak souvislost ...