Now showing items 1-1 of 1

  • Extenzivní výsadby z pohledu udržitelného rozvoje měst 

    Hrubanová, Denisa (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
    Z pohledu současného vývoje urbánního prostředí měst je zapotřebí utvářet jejich životní prostředí v souladu s principy udržitelného rozvoje, který respektuje a vytváří přirozené podmínky pro život, i pro generace další. ...