Now showing items 1-1 of 1

  • Využití mobilních staveb 

    Kučerová, Petra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
    V příspěvku bude představen cíl disertační práce a současný stav řešené problematiky. Jelikož škála mobilních staveb je velmi široká a hranice použití tohoto termínu mlhavé, bude v úvodu vysvětlen pojem mobilní stavba a ...