Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv architektonického konceptu na potřebu tepla na vytápění pasivního domu 

    Křeček, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
    Cesta k udržitelné výstavbě není v hledání jednoho nebo několika univerzálních technických řešení, nýbrž v uplatňování nových principů navrhování, nových materiálů a technologií a moderních technologií výstavby. Především ...