Now showing items 1-1 of 1

  • Zeleň veřejných prostranství v nových obytných souborech 

    Horká, Julie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
    Současná krajina v okolí větších měst trpí nekontrolovaným růstem rezidenční i komerční suburbanizace. Tento příspěvek se zabývá vhodným modelovým příkladem rozšíření městské zástavby za administrativní hranici německého ...