Now showing items 21-25 of 25

 • Zeleň veřejných prostranství v nových obytných souborech 

  Horká, Julie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  Současná krajina v okolí větších měst trpí nekontrolovaným růstem rezidenční i komerční suburbanizace. Tento příspěvek se zabývá vhodným modelovým příkladem rozšíření městské zástavby za administrativní hranici německého ...
 • Tepelné izolace z hlediska svázané primární energie 

  Hlavsa, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  Vyhodnocení tepelných izolací z hlediska primární vázané energie potřebné na jejich výrobu a jejich podílu na tepelné obálce budov.
 • Stanovení základních kritérií architektonické hodnoty při výběru lokality pro novou ZOO 

  Boháč, Ivo (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  Předkládaný článek navazuje na loňský příspěvek, otištěný ve sborníku XlV.vědecké konference doktorandů, FA VUT v Brně pod názvem „ZOO stavby - architektura jako okno do přírody“. V úvodu byly představeny hlavní úkoly celé ...
 • Genius loci - organická architektura v soudobém bydlení 

  Čábelková Nahorniaková, Marcela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  Organická architektura je rozsáhlou disciplínou, ve které duch místa je jedním ze základních atributů stavby. V soudobé architektuře se pomalu vytrácí genius loci, architektura se stává obecně módní záležitostí a reflektuje ...
 • Nepostavené Brno 

  Bureš, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  V článku je stručně charakterizováno meziválečné období v Brně. Jsou zde shrnuty nejdůležitější kulturní, sociální a ekonomické souvislosti. Představeny budou vybrané zajímavé nebo významné projekty v oblasti dopravy, ...