Show simple item record

Obligation of continual training of experts appointed by courts and the minister of justice, concurrently with the performance of their practice, taking into account legal rules in force, and outline of model solution

dc.contributor.authorPivoňková, Kateřina
dc.date.accessioned2016-01-29T12:02:28Z
dc.date.available2016-01-29T12:02:28Z
dc.date.issued2013-01cs
dc.identifier.citationSborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013. s. 332-338. ISBN 978-80-214-4675-5cs
dc.identifier.isbn978-80-214-4675-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52611
dc.description.abstractAutorka článku řeší - v rámci své disertační práce - problematiku standardizace a harmonizace celoživotního vzdělávání znalců se specifickým zaměřením na potřeby znaleckých oborů ve Forenzní ekotechnice. V tomto příspěvku se věnuje této oblasti z pohledu současné právní úpravy, která znalcům již jmenovaným neukládá za povinnost další profesní vzdělávání, srovnává existující podmínky, metody a přístupy náročného přijímacího řízení předcházejícího jmenování žadatele do funkce znalce (čtyřsemestrální studium, délka odborné praxe, znalecké minimum, způsob ověřování podmínek pro jmenování znalcem, tj. písemný test, zpracování zkušebního znaleckého posudku, přijímací pohovor) a současně zvažuje nástin modelu řešení celoživotního vzdělávání znalců a to jak před jejich jmenováním do funkce, tak i po celou dobu výkonu funkce znalce.cs
dc.description.abstractThe author of the article solves – within her thesis – the issues of standardisation and harmonization of continual training of experts with specific focus on the needs of the expert‘s specializations in forensic eco-technique. In this contribution, the author deals with this domain from the point of view of the present legislation which does not require from the already appointed experts lifelong professional education, compares the conditions, methods and approaches of demanding admission procedure preceding the appointment of an applicant to the office of an expert (four-term course, length of experience and professional practise, expert minimum, manner of verifying prerequisites for being appointed as an expert, i.e. written test, processing a testing expert opinion, preliminary interview), and at the same time considers outline of model solution for continual training of experts, and that before being appointed, as well as during the whole period of their office as an expert.en
dc.formattextcs
dc.format.extent332-338cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrstvícs
dc.relation.ispartofSborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013cs
dc.rights© Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrstvícs
dc.subjectForenzní ekotechnika: les a dřevinycs
dc.subjectceloživotní vzdělávání znalcůcs
dc.subjectzákon o znalcích a tlumočnícíchcs
dc.subjectodborná způsobilostcs
dc.subjectspeciální výukacs
dc.subjectkvalifikacecs
dc.subjectkontrolacs
dc.subjectznalecké minimumcs
dc.subjectForensic ecotechnique: forest and treeen
dc.subjectcontinual training of expertsen
dc.subjectlaw on experts and interpretersen
dc.subjectprofessional competencyen
dc.subjectspecial educationen
dc.subjectqualificationen
dc.subjectcheckingen
dc.subjectexpert minimumen
dc.titlePovinnost celoživotního vzdělávání znalců jmenovaných soudy a ministrem spravedlnosti v návaznosti na výkon znalecké činnosti s přihlédnutím k platné právní úpravě a nástin modelu řešenícs
dc.title.alternativeObligation of continual training of experts appointed by courts and the minister of justice, concurrently with the performance of their practice, taking into account legal rules in force, and outline of model solutionen
eprints.affiliatedInstitution.departmentÚstav soudního inženýrstvícs
but.event.date25.-26. 1. 2013cs
but.event.titleExFoS – Expert Forensic Sciencecs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record