Now showing items 1-20 of 184

 • Pokročilý editor 3D scény 

  Bišof, Martin
  Tato práce popisuje důležité etapy při vývoji aplikace na editaci 3D scény. Jde o nástroj, který umožňuje vizualizaci objektů a modelování grafu scény. Úvod dokumentu je věnován teoretickému rozboru, který se zabývá nejprve ...
 • Řídicí systém divadelní scény s grafickým rozhraním 

  Ševcovic, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením řídicího systému divadelní scény. Systém je postaven na technologii  průmyslových  počítačů  a  dokáţe  manipulovat  s divadelními  zařízeními, například propadlem. Asynchronní ...
 • T-Mobile MDA II v Linuxu 

  Michl, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývá mobilním digitálním asistentem T-Mobile MDA II v operačním systému Linux. První část práce je zaměřena na identifikaci zařízení a specifikaci parametrů MDA II. Druhá část popisuje výběr GNU ...
 • Detekce křivek v obraze 

  Labaj, Tomáš
  Tato práce se zabývá detekcí křivek v obraze. Shrnuje a popisuje používané metody v této oblasti počítačového vidění. Hlavním cílem je však srovnání metod pro detekci křivek v obraze s parametrizací - tedy Houghovy ...
 • Bezdrátový přenos signálu rozhraní DMX512 

  Polóni, Pavol
  Diplomová práce se věnuje návrhu a realizaci systému pro bezdrátový přenos signálu DMX 512, který je primárně navržen pro řízení světelných efektů. Jeho elektrická specifikace vychází ze standardu EIA485. Textová část práce ...
 • Převod trojúhelníkových polygonálních 3D sítí na 3D spline plochy 

  Jahn, Zdeněk
  V počítačové grafice se můžeme setkat s nestrukturovanými trojúhelníkovými 3D sítěmi, které nejsou příliš použitelné pro zpracování kvůli své nepravidelnosti. V těchto případech může vyvstat potřeba převést danou 3D síť ...
 • Získávání znalostí z multimediálních databází 

  Jurčák, Petr
  Práce je věnována tématu problematiky získávání znalostí z databází. Je zaměřena na základní metody klasifikace a predikce pro dolování dat. Dále se práce zaobírá extrakci nízkoúrovňových rysů z video dat a obrázků, a také ...
 • Stavové zpracování síťových toků 

  Košek, Martin
  Nároky na kvalitu zpracování síťového provozu v různých bezpečnostních zařízeních na počítačových sítích se zvyšují. Zpracování na úrovni izolovaných paketů není pro analýzu síťového provozu dostatečné a je vhodné zavést ...
 • Lze to říci jinak aneb automatické hledání parafrází 

  Otrusina, Lubomír
  Automatické získávání parafrází je důležitou úlohou v oblasti zpracování přirozeného jazyka. Uplatnění nalezne v systémech provádějících odpovídání na otázky, získávání informací nebo shrnutí dokumentů. Tato práce má za ...
 • Modelování realistické postavy 

  Palguta, Miloš
  Tento dokument pojednáva o vypracovaní diplomovej práce, ktorá sa venuje problematike modelovania realistickej ľudskej postavy. Cieľom tejto práce je zoznámiť sa s procesom tvorby 3D postavy. Obsahuje rýchle oboznámenie ...
 • Technika ALPS v kartézském genetickém programování 

  Stanovský, Peter
  Úvodem práce přináší stručný přehled problematiky softcomputingu a řešení NP-úplných problémů. Zejména se věnuje evolučním algoritmům a jejich základním typům. V další části je zpracována studie na kartézské genetické ...
 • Moderní metody řešení eliptických parciálních diferenciálních rovnic 

  Valenta, Václav
  Práce si klade za cíl přiblížit možnosti pro řešení parciálních diferenciálních rovnic a jejich převodu na rozsáhlé soustavy obyčejných diferenciálních rovnic. Důraz se klade na metodu Taylorovy řady, která používá k výpočtu ...
 • Řídicí systém pro testování linuxových aplikací 

  Beneš, Eduard
  Táto práca sa zaoberá problematikou riadiaceho systému pre testovanie linuxových aplikácií. Práca poukazuje na dôležitosť testovania software a jeho kvality pomocou automatizovaných softwarových nástrojov. Red Hat Test ...
 • Paralelizace sledování paprsku 

  Čižek, Martin
  Sledování paprsku je rozšířenou metodou realistického zobrazování počítačových scén. Její hlavní nevýhodou je časová náročnost na výpočet obrázku, proto se často paralelizuje. Tato práce se věnuje popisu sledování paprsku ...
 • Aplikace pro odhalování plagiátů 

  Šalplachta, Pavel
  Tato práce se zabývá programovacími jazyky C a C++, různými způsoby zápisu jejich konstrukcí a vývojem aplikace, která rozpozná velmi podobné programy napsané v těchto programovacích jazycích. Aplikace je určena pro kontrolu ...
 • Genealogická sémantická wiki 

  Brychová, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi uložení genealogických dat do různých formátů a na základě výsledků navrhuje vhodný formát dat takový, aby byla následně možná jejich prezentace pomocí sémantického webu. V rámci ...
 • Minimalistická reprezentace modelu areálu Božetěchova 

  Král, Tomáš
  Práce se zabývá tvorbou grafických aplikací s omezenou velikostí. Popisuje techniky vhodné pro kompresi polygonálních modelů. V druhé části potom postup jejich praktického využití při vytvoření scény v 3D modelovacím ...
 • Webový prohlížeč přednášek 

  Žižka, Josef
  Tato práce se zabývá webovým prohlížečem přednášek, jehož cílem je usnadnit přístup k informacím s využitím moderních řečových a multimediálních technologií. Jsou rozebrány jednotlivé technologie, na kterých je prohlížeč ...
 • Předpovídání struktury proteinů 

  Tuček, Jaroslav
  Práce popisuje prostorovou strukturu molekul bílkovin a databází uchovávajících representace této struktury, či její hierarchické klasifikace. Je poskytnut přehled současných metod výpočetní predikce struktury bílkovin, ...
 • Návrh architektury sondy pro monitorování síťových toků 

  Soľanka, Lukáš
  Cílem této práce je návrh a implementace síťové monitorovací sondy založené na konceptu toků. Monitorování je rozděleno na hardwarovou část, která je schopná zpracovávat data na vysokých rychlostech, a na softwarovou část, ...