Now showing items 21-40 of 184

 • Systém pro podporu řízení lidských zdrojů v projektech 

  Novotný, Jakub
  Tato práce si klade za cíl realizovat prototyp systému pro řizení lidských zdrojů v rámci projektového portfolia malých organizací. Hlavní náplní je implementace a demonstrace systému, který umožňuje automaticky přiřazovat ...
 • Řízení dynamických systémů v reálném čase 

  Adamík, Pavel
  Tato práce se zabývá metodikou řízení dynamických systémů v reálném čase. Obsahuje přehled základů teorie řízení a základy stavby regulátorů. Dále následuje přehled matematických základů při modelování systémů, mátematický ...
 • CRM systém pro zpracování reklamací s použitím čárových kódů 

  Horák, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá návrhem CRM systému pro zpracování reklamací s použitím čárových kódů pro společnost Digilive s.r.o. Hlavním cílem systému je zefektivnit a zmodernizovat práci zaměstnanců a zákazníků společnosti ...
 • Jednotka pro řízení protokolu PCI Express 

  Korček, Pavol
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout a implementovat jednotku pro řízení protokolu sběrnice PCI Express. Jednotka má za úkol výrazným způsobem zjednodušit práci uživatelům - aplikačním inženýrům, kteří pracují na vývoji ...
 • Systém logování zpráv 

  Vrzal, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou systému IBM AS/400 a jeho systému zpráv. Na základě některých jeho principů je následně navržen a implementován v jazyce Java vlastní logovací systém pro logování aplikací pro firmu ...
 • Vývoj aplikací pro Xbox 360 

  Kajan, Rudolf
  Diplomová práce se zabývá vývojem her na platformě Xbox 360 a vytvořením startovacího balíku pro tuto platformu. Po počátečním představení Xboxu 360 jako moderní a velmi výkonné herní konzoly představuje technologii XNA, ...
 • Vzdálené monitorování objektu 

  Šorčík, Ladislav
  Cílem práce bylo navrhnout a realizovat autonomní systém, který bude schopen vzdáleně monitorovat objekt a odesílat data přes rozhraní Ethernet. Konkrétně se bude jednat o monitorování teploty a stavu magnetického kontaktu. ...
 • Platforma pro mobilní agenty v bezdrátových senzorových sítích 

  Horáček, Jan
  Práce pojednává o návrhu agentní platformy umožnující běh agentů v bezdrátových senzorových sítích. Implementace je provozována na platformě MICAz, používající k vývoji aplikací operačního systému TinyOS. Práce obsahuje ...
 • Univerzální vývojová deska pro mikrokontrolery řady Pic18F 

  Jež, David
  Tato práce popisuje návrh univerzální vývojové desky pro různé typy mikrokontrolérů a jednotného rozhraní pro modul mikrokontroléru k desce. Věnuje se jak popisu rozhraní a návrhu, tak také přehledu mikrokontrolérů Microchip ...
 • Rozšíření funkcionality systému pro dolování z dat na platformě NetBeans 

  Šebek, Michal
  Databáze se neustále rozrůstají o nová data. Za účelem analýzy těchto dat byl definován proces získávání znalostí z databází. Pro podporu tohoto procesu vznikla řada nástrojů. Vývojem jednoho z těchto nástrojů se zabývá ...
 • Transformace a perzistence XML v relační databázi 

  Hernych, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou efektivního ukládání a dotazování XML dokumentů v relační databázi. Nejprve jsou rozebrány technologie spojené s jazykem XML, zejména jazyky pro definici schématu XML dokumentů ...
 • Techniky výpočtu stínů v reálném čase 

  Kudlač, Boris
  Cieľom tejto práce je vytvoriť súhrnný prehľad existujúcich techník počítačovej grafiky na výpočet tieňov v reálnom čase. Obsahuje teoretické základy jednotlivých techník, popis algoritmov, ako aj postup ich implementácie ...
 • Rozpoznání kódu z kontrolního obrázku 

  Růžička, Miloslav
  Práce se zabývá problematikou rozpoznání kontrolního kódu v obrázku. Uvádí související oblasti ze zpracování obrazu, mezi které patří odstranění šumu, prahování, barevné modely, segmentace objektů a OCR. Práce dokumentuje ...
 • Aplikace hlubokých zásobníkových automatů v kompilátorech 

  Viktorin, Jiří
  V této práci se zaměřím na aplikaci hlubokých zásobníkových automatů v překladačích, jejich zakomponování do syntaktického analyzátoru a možnost dalšího využití. Díky těmto automatům můžeme provést expanzi v různých hloubkách ...
 • Systém pro podporu managementu rizik v IT projektech 

  Birkus, Kristián
  Táto diplomová práce se zabývá systémem pro podporu managementu rizik v IT projektech. Byla potřebná důkladná analýza problematiky projektového řízení a managementu rizik zaměřená na oblasti typické pro IT. Po důkladné ...
 • Transformace editačního systému N.e.s.p.i. na webové služby 

  Fiala, Jan
  Diplomová práce popisuje analýzu, specifikaci, vznik a transformaci stávajícího editačního systému N.E.S.P.I., jenž je duševním vlastnictvím firmy WebRex s.r.o. Hlavním cílem je oddělit administraci webových stránek od ...
 • Modelování agentů pro robotický fotbal 

  Suchý, Václav
  Tato práce popisuje návrh modelu agenta robotického fotbalu s využitím DEVS formalizmu. Za tímto účelem je představena vlastní modifikace klasického DEVS simulátoru v podobě paralelního realtime simulátoru. Ten umožňuje v ...
 • Zvukový modul pro platformu FITkit 

  Bartoš, Pavel
  Tato práce se zabývá popisem modulu FITkitu, který umožňuje přehrávání zvukových souborů (mp3, ogg...). Dále rozšiřuje periferie FITkitu o barevný dotykový LCD diplej a USB konektor, který umožňuje připojení flash paměti.
 • Rámec pro dynamickou aktualizaci aplikací v jazyce Java 

  Genčúr, Martin
  Tato práce se zabývá dynamickou aktualizací aplikací v jazyce Java. Zkoumá dosavadní řešení implementovaná jak v jazyce Java tak v dalších jazycích. Následuje analýza úplné náhrady objektu za běhu aplikace v různých ...
 • Dotazování nad časoprostorovými daty pohybujících se objektů 

  Dvořáček, Ondřej
  Diplomová práce je věnována studiu možností, jakými lze reprezentovat data pohybujících se objektů a jak je možné se nad těmito časoprostorovými daty dotazovat. Dále jsou zde shrnuty výsledky diplomové práce pana Ing. ...