Poslední příspěvky

 • Modular Multiple Liquidity Source Price Streams Aggregator 

  Rozsnyó, Tomáš
  This MSc Thesis was performed during a study stay at the Hochschule Furtwangen University, Furtwangen, Germany. This Master Project provides a theoretical background for understanding financial market principles. It focuses ...
 • Rychlé rozpoznání aplikačního protokolu 

  Adámek, Michal
  Tato práce se zabývá rychlým rozpoznáním aplikačních protokolů v síťovém provozu. Rychlým rozpoznáním je myšleno rozpoznání, které proběhne s minimálním zpožděním od okamžiku zachycení prvního datového paketu odeslaného ...
 • Prednasky.com - Systém jako modul 

  Peša, Jan
  Diplomová práce nejdříve seznamuje se službami serverů Prednasky.com a SuperLectures.com. Po analýze řešení popisuje návrh a vývoj nového specializovaného video přehrávače, který sdružuje funkce serveru SuperLectures.com ...
 • Progressive Meshes 

  Valachová, Michaela
  Tato práce představuje reprezentaci grafických dat, progressive meshes. Jsou zde popsány oblasti využití této metody a její základní reprezentace. Algoritmus převodu trojúhelníkové sítě na progressive mesh a jeho implementace ...
 • Collaborative Text Editing in a Portal 

  Korčák, Ján
  V tomto texte sa zameriame na populárnu koncepciu kolaboratívnej tvorby dokumentov. Predstavíme si myšlienku využitia tohto mechanizmu v rôznych oblastiach rozhodovania, popíšeme si koncept a princíp fungovania. Následne ...
 • Výkonnostní testování webových aplikací 

  Martinák, Lukáš
  Tato práce se zabývá testováním softwaru, konkrétně výkonnostním testováním webových aplikací. V úvodních kapitolách je nastíněna problematika testování - od vysvětlení obecných pojmů testování a kvality softwaru, označení ...
 • Webový portál pro aplikaci metodik pro zvyšování spolehlivosti 

  Poupě, Petr
  Diplomová práce se zabývá vývojem webového portálu pro aplikaci metodik pro zvýšení spolehlivosti. Uvádí do problematiky systémů odolných proti poruchám a analyzuje požadavky na systém, které mají uživatelé pracující v ...
 • Implementace algoritmu pro zobrazování terénu s pomocí WebGL 

  Kaláb, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá zobrazováním rozsáhlých terénu v reálném čase pomocí WebGL. Práce se také zabývá způsoby měření a reprezentace výškových dat. V práci je také srovnáno několik frameworků pro WebGL a také ...
 • Framework pro statickou analýzu skriptů pro shell 

  Svoboda, František
  Cílem této práce je vytvoření systému pro statickou analýzu skriptů některého unixového shellu.  Zmožných alternativ je jako hlavní předmět zájmu zvolen Bourne-again shell.  Součástí projektu je seznámení se sprincipy ...
 • Optimalizace platformy pro distribuované výpočty Hadoop 

  Čecho, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi optimalizace frameworku Hadoop za pomocí platformy CUDA. Apache Hadoop je frameworku umožnující analýzu obrovských objemů dat. Obsahuje distribuovaný souborový systém a implementaci ...
 • Nástroj pro analýzu psaní uživatele na klávesnici 

  Moltaš, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou psaní uživatele na klávesnici v systému Windows. Je zde popsána technika hmatové metody sloužící pro rychlé psaní na klávesnici. Dále jsou v práci rozvedeny možnosti zachytávání ...
 • Detekce provozu Skype pomocí dat NetFlow 

  Šebeň, Patrik
  NetFlow je sieťový protokol bežne používaný k zberu informácií o IP tokoch. Avšak existuje možnosť, ako použiť tieto zachytené dáta k identifikácií klientov v Skype komunikácií. Táto práca pojednáva o identifikácií určitých ...
 • Stavový firewall v FPGA 

  Žižka, Martin
  Tato práce popisuje analýzu požadavků, návrh a implementaci stavového filtrování paketů do již existujícího bezestavového firewallu. Zabývá se také testováním implementovaného systému. V úvodních dvou kapitolách popisuje ...
 • Verifikace metadat zvukových záznamů 

  Přerovský, Petr
  Práce se zabývá návrhem systému verifikace metadat zvukových záznamů v prostředí mobilních telefonů se systémem Android. Text práce je rozdělen do třech hlavních částí. První část práce je zaměřená spíše na teoretický ...
 • Webový systém pro bugtracking 

  Preuss, Jan
  Práce se zabývá analýzou a návrhem nového systému pro evidenci chyb a požadavků, specifického pro prostředí FITkit a možností zachytávání a následného reportování chyb v aplikaci QDevKit. Návrh je inspirován několika ...
 • Odstranění nežádoucích objektů ve videosekvencích 

  Vagner, Ondřej
  Cílem této práce bylo vytvoření automatické metody pro odstranění nežádoucích objektů z videosekvencí. Navržená metoda je schopná odstranit statický i pohybující se objekt bez zásahu uživatele do procesu zpracování. Uživatel ...
 • AeroWorks: Pohybová platforma pro simulátor 

  Morávek, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá konceptem simulace letu s využitím Stewartovy platformy a postupem výpočtu zpětné kinematiky tohoto manipulátoru. Dále je zde prezentován princip washout algoritmu, který zabezpečuje vhodné ...
 • Metody sumarizace textových dokumentů 

  Pokorný, Lubomír
  Diplomová práce se zabývá jednodokumentovou sumarizací textových dat. Část práce je věnována přípravě dat, která je tvořena hlavně normalizací. Uvedeny jsou v ní některé algoritmy stemizace a obsahuje i popis lematizace. ...
 • Metody detekce funkcí při zpětném překladu kódu 

  Kábele, Břetislav
  Práce popisuje metody detekce funkcí při zpětném překladu programů. Obsahuje základní informace o vědním oboru reverzní inženýrství a jeho užití ve výpočetní technice i mimo ni. Představen je zpětný překladač, vyvinutý ...
 • Interpret dynamického programovacího jazyka pro vědecké výpočty 

  Ocelík, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem a popisem dynamického reflektivního jazyka, založeného na prototypování. Nejprve jsou vysvětleny principy typické pro tuto skupinu jazyků a jsou stručně popsáni známí představitelé. Dále je krátce ...

Zobrazit další