• Framework pro statickou analýzu skriptů pro shell 

  Svoboda, František
  Cílem této práce je vytvoření systému pro statickou analýzu skriptů některého unixového shellu.  Zmožných alternativ je jako hlavní předmět zájmu zvolen Bourne-again shell.  Součástí projektu je seznámení se sprincipy ...
 • Technická podpora managementu incidentů 

  Soukup, Zdeněk
  Předmětem této diplomové práce je proces managementu incidentů a další neoddělitelně související procesy (management změn, problémů a znalostí). Hlavním úkolem práce je implementace daných procesů do praktického používání ...
 • Automatizovaná navigace na privátních stránkách 

  Kliment, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá technologiemi souvisejícími s webovými stránkami a popisuje navigaci na nich, včetně přihlašování do privátních částí a udržování kontextu uživatele. Je zde rozebrán návrh mechanismu pro ...
 • Modulární CMS pro správu webové prezentace 

  Dušek, David
  Náplní této práce je návrh a implementace systémů pro správu webové prezentace. Na začátku práce je definován pojem systému pro správu obsahu a jsou rozebrány stávající volně dostupné systémy tohoto typu. Následně jsou ...
 • Evoluce komplexního chování v celulárních automatech 

  Kontra, Matúš
  Celulárne automaty patria k alternatívnim modelom výpočtu. Ich špecifikum je masívne paralelný výpočet a jednoduchosť špecifikácie ich lokálneho správania. Práca sa venuje využitiu alternatívnej reprezentácií prechodovej ...
 • Injekce poruch pro webové služby 

  Žouželka, Martin
  Dokument se zaměřuje především na technologie webových služeb a jejich testování pomocí metod pro injekci poruch. Práce se z části zaobírá i servisně orientovanou architekturou, jakožto používaným standardem pro implementaci ...
 • Akcelerace částicových rojů PSO pomocí GPU 

  Krézek, Vladimír
  Tato práce se zabývá technikou PSO (Particle Swarm Optimization neboli Optimalizace pomocí částicových rojů), s jejíž pomocí je možné řešit komplexní problémy. Tuto techniku lze využít při řešení složitých kombinatorických ...
 • Detekce kompletnosti instrukční sady pro generování univerzálního překladače jazyka C 

  Nagy, Michal
  Práce se zabývá problematikou detekce kompletnosti popisu instrukční sady mikroprocesoru pro překladač LLVM, neboli schopností překladače vygenerovat cílový program pro každý validní zdrojový program v příslušném vyšším ...
 • Intuitivní kreslení na platformě Android 

  Appl, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací programu ke kreslení prstem na mobilních zařízeních se systémem Android. Hlavní důraz byl kladen na promyšlené, intuitivní a přívětivé uživatelské rozhraní. Dále je ...
 • Odstranění nežádoucích objektů ve videosekvencích 

  Vagner, Ondřej
  Cílem této práce bylo vytvoření automatické metody pro odstranění nežádoucích objektů z videosekvencí. Navržená metoda je schopná odstranit statický i pohybující se objekt bez zásahu uživatele do procesu zpracování. Uživatel ...
 • Dolování sekvenčních vzorů 

  Tisoň, Zdeněk
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku získávání znalostí z databází, především pak na metody dolování sekvenčních vzorů. Jednotlivé metody dolování sekvenčních vzorů jsou zde popsány detailně. Dále se práce ...
 • Temporální rozšíření pro Java Data Objects 

  Horčička, Jakub
  Obsah této práce je rozdělen do pěti částí. Nejprve jsou přiblíženy principy, datové modely a některé dotazovací jazyky temporálních databází. Následuje kapitola popisující možnosti perzistence datových objektů v jazyce ...
 • Monitorování budovy pomocí bezdrátové senzorové sítě s částečně dynamickou topologií 

  Urbanovský, Jiří
  Práce popisuje možnosti bezdrátových senzorových sítí při monitorování budovy a shrnuje nejznámější použití bezdrátových senzorových sítí v praxi. Jsou v ní popsány potřebné protokoly pro komunikaci jednotlivých uzlů a ...
 • Centrála pro dálkové měření teploty 

  Novák, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou bezdrátových senzorových sítí a senzorů teploty s cílem navrhnout a implementovat systém sestávající z hlavního řídícího modulu a několika senzorových modulů tak, aby pracoval v ...
 • Polymorfní obrazové filtry 

  Salajka, Vojtěch
  Tato práce se zabývá evolučním návrhem polymorfních obrazových filtrů. Studie zahrnuje polymorfní obvody, jejich teoretický základ a praktické oblasti nasazení. Dále se zabývá kartézským genetickým programováním, které je ...
 • Strukturní design pomocí celulárních automatů 

  Bezák, Jakub
  Cílem tohoto textu je čtenáři co nejvíce přiblížit problematiku celulárních automatů, jejich návrhu a použití pro strukturní design. Na návrh automatů se nejčastěji používá genetických algoritmů, které jsou zde pro lepší ...
 • Časově-frekvenční analýza signálu 

  Kovačev, Radovan
  Ústřední předmět této práce představuje časove-frekvenční analýza signálu. Úmyslem je poskytnout nejdřív základní teorii se zaměřením na spojitou vlnkovou transformaci, kde se kromě jiného provádí taky srovnání jejích ...
 • Využití časových informací pro identifikaci počítače 

  Jirásek, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou vzdálené identifikace počítače. Využívá k tomu časová razítka TCP získaná od sledovaného počítače. Z těchto razítek je možné určit posun vnitřních hodin sledovaného počítače. Tento posun ...
 • Umělá inteligence pro hraní her 

  Kučírek, Tomáš
  Arimaa je strategická desková hra pro dva hráče. Byla navržena tak, aby byla jednoduchá pro živé hráče, ale složitá pro počítače. Cílem této diplomové práce je návrh a tvorba programu s prvky umělé inteligence, který by v ...
 • Model dynamické scény pro robota 

  Görig, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá uchováváním geometrické informace o okolním prostředí pro robotické systémy. Model prostředí je reprezentován objekty, které mohou být získány pomocí natrénovaných rozpoznávačů, detektorů ...