Now showing items 1-1 of 1

  • Adungované soustavy diferenciálních rovnic 

    Kmenta, Karel
    Tento projekt se zabývá řešením diferenciálních rovnic. Cílem je nalézt vhodný algoritmus  transformující diferenciální rovnice vyšších řádů s časově proměnnými koeficienty na ekvivalentní soustavy diferenciálních rovnic ...