Recent Submissions

 • API datového úložiště pro práci s videem a obrázky 

  Fröml, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací rozšíření databázového rozhraní VTApi, které je vyvíjeno v rámci projektu MV ČR "Metody a nástroje pro zpracování obrazu a videa pro boj s terorismem" řešeného na FIT ...
 • Vizuální systém identifikace letiště 

  Mudrík, Samuel
  Táto práca sa zaoberá možnosťami využitia obrazového signálu pri leteckej navigácii. Konkrétne vytvorením systému identi fikácie letiskovej dráhy na zázname videokamery umiestnenej v lietadle.
 • Detection of Correlated Mutations 

  Ižák, Tomáš
  Tato práce zkoumá existující možnosti a metody detekce korelovaných mutací v proteinech. Práce začíná teoretickým úvodem do zkoumané problematiky. Využití informací o korelovaných mutacích je především při predikci terciální ...
 • Aplikace Bayesovských sítí 

  Chaloupka, David
  Tato diplomová práce se zabývá možnými aplikacemi Bayesovských sítí. Nejprve se zaměřuje na obecnou teorii pravděpodobnosti a později na úrovni matematiky vysvětluje samotnou teorii Bayesovských sítí, přístupy k inferenci ...
 • Simulační server pro DEVS 

  Šimara, Michal
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a implementovat simulační server pro DEVS využívající již existujícího systému SmallDEVS. V práci se budeme hlavně zabývat popisem DEVS formalismu, systému SmallDEVS a implementovaného ...
 • Multi-modální "Restricted Boltzmann Machines" 

  Svoboda, Jiří
  Tato práce se zabývá způsobem, jakým mohou být využity multi-modální Restricted Boltzmann Machines (RBM) pro automatické označování obrázků dle jejich obsahu. Práce obsahuje stručný rozbor modalit použitelných pro multi-modální ...
 • Simulace procesoru PicoBlaze v prostředí Eclipse 

  Šimek, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a tvorbou simulátoru mikroprocesoru PicoBlaze. Cílem práce je vytvoření grafického simulátoru tohoto mikroprocesoru v prostředí Eclipse jako rozšíření existujícího vývojového prostředí ...
 • Dolování dat v prostředí sociálních sítí 

  Raška, Jiří
  Tato práce se zabývala získáváním znalostí ze sociálních médií. Konkrétním cílem této práce bylo získávání názorů na úrovní rysů z uživatelských recenzí. V teoretické části byly uvedeny metody v procesu dolování názorů a ...
 • Rámec pro rychlý vývoj GUI klientských aplikací post-relačních databází 

  Marek, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací rámce pro rychlý vývoj aplikací pracujících s multimediálními, prostorovými a časovými databázemi. Seznamuje čtenáře s použitými technologiemi a návrhem samotného rámce, který ...
 • Vyhledávání graffiti tagů podle podobnosti 

  Grünseisen, Vojtěch
  Tato práce se zaměřuje na možnost využití současných metod a algoritmů počítačového vidění za účelem automatického hledání podobností mezi tzv. graffiti tagy. Takto označujeme takové graffiti, které slouží jako rychlý a ...
 • Augmented Reality in CAVE 

  Kolčárek, Michal
  Tato práce se zaměřuje na technologii Cave Automatic Virtual Environment a konkrétně pak na využití principů rozšířené reality v tomto prostředí. Dává si za cíl odpovědět na otázku, zdali je možné použít v prostředí CAVE ...
 • Srovnání agentích platforem pro bezdrátové senzorové sítě 

  Melo, Jakub
  Tato práce se zabývá agentními platformami pro bezdrátové senzorové sítě. Na začátku práce jsou představeny bezdrátové senzorové sítě a softwarové a hardwarové prostředky pro jejich programování. Nasledujíci kapitola se ...
 • Webová aplikace zprostředkovávající výsledky testování výkonu platformy JBoss 

  Vlasák, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem aplikace typu klient-server pro firmu Red Hat. Klientská aplikace se účastní procesu testování platformy JBoss a získává uživatelem definovaná výkonnostní data, která v průběhu testování ...
 • Univerzální robotická platforma 

  Marek, Martin
  Práce se zabývá návrhem univerzální robotické platformy. V práci jsou popsány robotické soutěže, pro které je možné této platformy využít a případné úpravy, pomocí kterých jsme schopni změnit funkčnost platformy. Uvádí se ...
 • Metody analýzy a simulací sociálních sítí 

  Vorlová, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá popisem, jakými způsoby je možné analyzovat sociální sítě, návrhem a implementací modelu, který simuluje konkrétní sociální síť, a jeho analýzou. V dnešní době jsou sociální sítě velmi ...
 • Návrh marketingového plánu pro firmu specializovanou na informační zboží 

  Šulc, Martin
  Předmětem diplomové práce "Návrh marketingového plánu pro firmu specializovanou na informační zboží" je na základě teoretických východisek navrhnout systém, který generuje marketingový plán ze zadaných vstupních údajů. ...
 • Predikce vlivu aminokyselinových mutací na sekundární strukturu proteinů 

  Hyrš, Martin
  V této práci zkoumám, jak mutace aminokyselionové sekvence proteinu poznamená jeho sekundární strukturu. Zjistil jsem, že sekundární struktura je vůči mutacím poměrně odolná, některé úseky si udrľí svoji strukturu, i když ...
 • Systém pro správu služebních cest ČSÚ 

  Klíč, Antonín
  Cílem této diplomové práce je návrh a implementace informačního systému na kompletní správu služebních cest a jízd pro Český statistický úřad. Systém bude dostupný ze všech pracovišť ČSÚ (ústředí, kraje, okresy) včetně ...
 • Letecká hra pro Android 

  Šabata, David
  Tato práce se zabývá vývojem letecké hry pro platformu Android. Nejdříve budou popsány možnosti nativního vývoje a vývoje s využitím knihovny Libgdx. Dále budou vysvětleny principy, které se uplatňují při letu skutečného ...
 • Mikroblog pro týmy 

  Kotásek, Marek
  Cílem této diplomové práce je návrh a implementace vlastní mikroblogovací služby, která bude moci být využívána na Fakultě informačních technologií VUT v Brně a bude zaměřena na komunikaci v týmech a efektivní vyhledávání ...

View more