Recent Submissions

 • Vizuální systém identifikace letiště 

  Mudrík, Samuel
  Táto práca sa zaoberá možnosťami využitia obrazového signálu pri leteckej navigácii. Konkrétne vytvorením systému identi fikácie letiskovej dráhy na zázname videokamery umiestnenej v lietadle.
 • Detection of Correlated Mutations 

  Ižák, Tomáš
  Tato práce zkoumá existující možnosti a metody detekce korelovaných mutací v proteinech. Práce začíná teoretickým úvodem do zkoumané problematiky. Využití informací o korelovaných mutacích je především při predikci terciální ...
 • Metody analýzy a simulací sociálních sítí 

  Vorlová, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá popisem, jakými způsoby je možné analyzovat sociální sítě, návrhem a implementací modelu, který simuluje konkrétní sociální síť, a jeho analýzou. V dnešní době jsou sociální sítě velmi ...
 • Implementace real-time operačního systému uC/OS-II na platformě Freescale MC9S08JM60 

  Vávra, Lukáš
  Pojem real-time operační systém pro vestavěné aplikace má dnes velký význam. Tato práce popisuje ovládání robotické ruky pomocí systému mC/OS-II na platformě MC9S08JM60. Robotická ruka využívá pro pohyb tři serva HS-311, ...
 • Výukový nástroj pro barvené Petriho sítě 

  Navrátil, Ondřej
  Barvené Petriho sítě (CPN) jsou rozšířením klasických place-transition Petriho sítí (P/T PN). Všechny tokeny a místa zde mají svůj typ (příp. i hodnotu), do sítě lze dále vkládat různé typy inskripcí. CPN vynikají svou ...
 • Modelování protokolu PIM-SM v prostředí OMNeT++ 

  Procházka, Tomáš
  Ve své diplomové práci se zabývám modelováním a simulací multicastového směrovacího protokolu PIM Sparse Mode v nástroji OMNeT++. Čtenář se seznámí se základními informacemi o multicastu, s protokolem PIM-SM, jeho konfigurací ...
 • Efektivní tagování fotografií 

  Procházka, Václav
  Tato práce se zabývá efektivním tagováním fotografií. Konkrétně se zaměřuje na uspořádání jednotlivých fotografií tak, aby tvořily shluky podle svých vlastností a usnadnily tak výběr podobných fotografií, kterým uživatel ...
 • Detekce dynamických síťových aplikací 

  Burián, Pavel
  Tato práce se zabývá detekcí dynamických síťových aplikací. Popisuje některé stávající protokoly a způsoby jejich identifikace z IP toků a obsahu paketů. Představuje návrh detekčního systému, založeného na automatické ...
 • Interpret Petriho sítí pro řídicí systémy s procesorem Atmel 

  Minář, Michal
  Práce se zabývá interpretací vnořených petriho sítí popsaných jazykem PNML na procesorech Atmel. Zahrnuje popis cílové architektury, jež je značně omezená, jak co se týčeoperační a úložní kapacity, tak i výkonu. A tedy ...
 • Detekce živosti prstu pomocí osvětlení různé vlnové délky 

  Malý, Tomáš
  Cílem práce bylo nastudovat oblast biometrie a zaměřit se na způsoby detekce živosti. Následně navrhnout detekci živosti pro existující optický senzor využívající LED diod s různou vlnovou délkou.
 • Ladicí nástroj pro shadery 

  Konečný, Jiří
  Práce se zabývá implementací vývojového prostředí pro psaní shaderů GLSL. Popisuje návrh a realizaci nástroje pro psaní a ladění shaderů, které je implementováno v knihovně Qt. Je zde provedeno experimentování s výkonností ...
 • Kooperativní plánování projektů v aplikaci Getting Things GNOME 

  Matušov, Izidor
  Tato práce pojednává o rozšíření pro aplikaci Getting Things GNOME, které ji umožní používat pro plánování a správu kooperativních projektů. Čtenář je seznámen se základními principy a vybranými metodami plánování a řízení ...
 • Tvorba spolehlivostních modelů pro pokročilé číslicové systémy 

  Trávníček, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou spolehlivosti systémů. Nejprve je zde diskutován samotný pojem spolehlivosti a její ukazatele, kterými spolehlivost můžeme konkrétně vyjadřovat. V~další kapitole jsou popsány možné ...
 • Systém pro správu obsahu založený na ontologiích 

  Čekan, Ondřej
  Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací systému založeného na sémantických technologiích a ontologických jazycích. Je zde popsán sémantický web a jeho koncept, technologie sémantického webu především RDF a ...
 • Webový server pro predikci 3D struktury proteinu 

  Votroubek, Lukáš
  Tato práce se zabývá proteiny, především jejich strukturou a způsoby predikce terciární, neboli 3D, struktury. Predikce terciární struktury je důležitá pro zjištění funkce těchto životně důležitých látek. Využití metod ...
 • Nástroj pro generování rámců podle standardu 802.11 

  Švanda, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací generátoru rámců používaných pro přenos informací v bezdrátových sítích. Na začátku práce je popsán úvod do problematiky přenosu dat v bezdrátorých sítích standardu 802.11 a provedena ...
 • Adaptivní metody řešení eliptických parciálních diferenciálních rovnic 

  Humená, Patrícia
  Cílem tohoto semestrálního projektu je seznámení se s numerickým řešením parciálních diferenciálních rovnic. Toto řešení se bude provádět pomocí zjemňování mřížky na základe aposteriorního odhadu chyby řešení.
 • Design and Performance Analysis of Parallel Processing of SRTP Packets 

  Wozniak, Jan
  Šifrování multimediálních datových přenosů v reálném čase je jednou z úloh telekomunikační infrastruktury pro dosažení nezbytné úrovně zabezpečení. Rychlost provedení šifrovacího algoritmu může hrát klíčovou roli ve velikosti ...
 • Získávání znalostí z webových logů 

  Vlk, Vladimír
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou aplikace provádějící předzpracování dat z webového logu a nalezení asociačních pravidel. První část se zabývá pojmem získávání znalostí z Webu. Druhá část je věnována získávání znalostí ...
 • Predikce proteinových domén 

  Valenta, Martin
  Práce představuje oblast proteinů a jejich domén. Stručně popisuje metody získání proteinové struktury na různých úrovních hierarchie. Pozornost je dále věnována existujícím nástrojům pro predikci proteinových domén a ...

View more