• Certifikace CMMI ve vývoji software v agilním prostředí 

  Gajdušek, Radek
  Cílem diplomové práce "Certifikace CMMI ve vývoji software v agilním prostředí" je studium modelu kvality CMMI se zaměřením na softwarový vývoj v agilním prostředí ve společnosti Siemens. Práce popisuje do hloubky model ...
 • Nástroj pro grafické prototypování systémů na čipu 

  Netočný, Ondřej
  Tato práce se věnuje návrhu a implementaci nástroje pro vývoj víceprocesorových systémů na čipu, seznámí čtenáře s touto problematikou a představí možnosti, jak lze problém řešit ve vývojovém prostředí Codasip Studio. Práce ...
 • Programová knihovna pro práci s umělými neuronovými sítěmi s akcelerací na GPU 

  Trnkóci, Andrej
  Umelé neuronové siete sú náročné na výpočtovú silu počítaču. Ich urýchlenie môže zname- nať otvorenie nových možností výskumu či aplikácie v tejto oblasti. Práve to je cieľom tejto práce. Použitie grafických kariet na ...
 • MongoDB jako datové úložiště pro Google App Engine SDK 

  Heller, Stanislav
  Tato práce se zabývá možnostmi použití NoSQL databáze MongoDB jako úložiště pro data, která jsou v Google App Engine SDK ukládána databázovými stuby - rozhraními pro simulaci produkčního databázového prostředí v Google App ...
 • Analýza a demonstrace vybraných IPv6 útoků 

  Pivarník, Jozef
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a demonstrací vybraných IPv6 útoků, konkrétně dvou Man-in-the-Middle útoků a jednoho Denial of Service útoku - Rogue Router Advertisement a Neighbor Cache Poisoning resp. Duplicate ...
 • Analýza strukturních elementů DNA 

  Knytl, Marek
  Cílem této diplomové práce je návrh a implementace nástroje trackAnalysis pro statistickou analýzu strukturních elementů na DNA. Pozice jednotlivých elementů v rámci genomu jsou získány v podobě stopy a nad těmito pozicemi ...
 • Automatické konfigurování služeb operačního systému 

  Schiffer, Peter
  Tato diplomová práce se zabývá konfigurací operačních systémů, jejich možnostmi a způsoby nastavení. Představuje rozdíly v konfiguraci operačních systémů podle jejich zaměření a pokročilé možnosti konfigurace operačních ...
 • Predikce sekundární struktury proteinů pomocí celulárních automatů 

  Brigant, Vladimír
  Tato práce popisuje návrh metody predikce sekundární struktury proteinů založenou na celulárních automatech (CA) - CASSP. Optimální parametry modelu a přechodové funkce jsou získany pomocí evolučního algoritmu. Predikční ...
 • Fúze procedurální a keyframe animace 

  Klement, Martin
  Cílem této práce je implementace aplikace, v níž dochází k propojení procedurální a keyframe animace, s následnou vizualizací. Jádrem aplikace je spojení dvou různých technik animace použitých pro rozpohybování virtuální ...
 • Bezpečnost technologie RFID 

  Bořutík, Stanislav
  Práce se zabývá bezpečností RFID systémů, možnými útoky na ně a opatřeními proti těmto útokům. V rámci práce byl také implementován útok pro získání klíče z karty Mifare Classic. Dále jsou popsány možnosti odposlechu ...
 • Efektivní metoda čtení adresářových položek v souborovém systému Ext4 

  Pazdera, Radek
  Cílem této práce je zvýšit výkon sekvenčního procházení adresářů v souborovém systému ext4. Datová struktura HTree, jenž je v současné době použita k implementaci adresářu v ext4 zvládá velmi dobře náhodné přístupy do ...
 • Webová aplikace doporučovacího systému 

  Hlaváček, Pavel
  Práce se zabývá problematikou doporučovacích systémů a jejich využití ve webových aplikacích. Jsou zde shrnuty základní techniky data miningu a jednotlivé přístupy pro doporučování. Hlavní částí práce je návrh a implementace ...
 • Podpora různých typů replikace v programu FreeIPA 

  Hamada, Ondřej
  Velmi rozšířeným prostředkem pro správu uživatelských účtů a řízení přístupu k výpočetní infrastruktuře a službám je kombinace protokolů LDAP a Kerberos. Instalace jakož i samotná správa sítě postavené nad těmito technologiemi ...
 • Generování modelů domů pro Open Street Mapy 

  Libosvár, Jakub
  Tato práce se zabývá procedurálním generováním modelů budov podle určené předlohy. Předlohou jsou data komunitního projektu OpenStreetMap. Práce dává přehled dostupných metod pro klasifikaci objektů a gramatik pro generování ...
 • Obfuskace síťového provozu pro zabránění jeho detekce pomocí IDS 

  Ovšonka, Daniel
  Tato práce se zaobírá principy obfuskace síťového provozu tak, aby nedošlo k jeho detekci pomocí Intrusion Detection Systému (IDS) instalovaného v síti. V úvodu práce bude čitatel obeznámen s principem fungovaní základných ...
 • Modelování distance-vektor směrovacích protokolů 

  Trhlík, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá implementací směrovacího protokolu RIPng v prostředí OMNeT++/INET. K tomu popisuje samotný RIPng protokol a jeho specifika na zařízeních Cisco. Dále ujasňuje významné pojmy jako IPv6 a ...
 • Návrh a implementace testovacího systému na architektuře GRID 

  Hubík, Filip
  Tento diplomový projekt se zabývá problematikou paralelizace sestavování a testovaní aplikací tvořených v jazyce Java. Navrhuje software, který s využitím metod postupné integrace, paralelizace a distribuce výpočetně ...
 • Realistická vizualizace alkoholických nápojů pomocí distribuovaného raytracingu 

  Fabík, Jiří
  Obsahem práce je seznámení se s technikou realistického vykreslování nazvanou sledování paprsku. Je uvedena její základní podoba, rozšíření a optimalizace. Tato technika vykresluje scénu tím způsobem, že skrz jednotlivé ...
 • Klasifikace v proudu dat pomocí souboru klasifikátorů 

  Jarosch, Martin
  Tato práce pojednává o problematice získávání znalostí z dat a je zaměřena na klasifikaci dat v prostředí datových proudů. Jsou zde popsány tři metody klasifikace dat v datových proudech, využívající soubory klasifikátorů. ...
 • Detekce síťových anomálií na základě NetFlow dat 

  Czudek, Marek
  Tato práce se zabývá využitím NetFlow dat v systémech pro detekci narušení nebo anomálií v síťovém provozu.Práce zahrnuje popis způsobů, které se využívají pro sběr dat ze síťě. Rozsáhleji je zde popsán protokol NetFlow. ...