Poslední příspěvky

 • Nástroj pro snadné generování grafů na webu 

  Homola, Antonín
  Cílem bakalářské práce je vytvoření nástroje pro snadné generování grafů na webu. Vytvořený nástroj usnadňuje uživatelům a programátorům vytváření grafů ze vstupních dat. Nástroj umožňuje plně automatické nebo poloautomatické ...
 • Fuzzy Preference Structures in Multicriterial Decision Making 

  Majer, Tomáš
  V mnohých rozhodovacích problémech evaluujeme akce z různých pohledů, které nazýváme kritéria. Například při ohodnocovaní auta uvažujeme kritéria jako maximální rychlost, cena, zrychlení a spotřeba. V obecnosti při rozhodování ...
 • Synchronizace adres elektronické pošty 

  Mikuš, Peter
  Synchronizácia predstavuje proces udržiavania konzistencie dát uložených na viacerých miestach. Nástrojov určených k synchronizovaniu dát existuje celá rada. Od týchto aplikácií očakávame, aby synchronizácia prebehla rýchlo, ...
 • Možnosti nasazení protokolu IPv6 ve firemní LAN síti 

  Kšica, Martin
  Cílem práce bylo vytvořit ucelený přehled o stavu a možnostech nasazení IPv6 protokolu ve firemní LAN síti. Zmapoval jsem možnosti a implementace nejpoužívanějších operačních systémů MS Windows XP, Linux, FreeBSD, směrovačů ...
 • Internetový portál výzkumné skupiny 

  Horáček, Miloslav
  Cílem bakalářské práce je vytvořit Internetový portál výzkumné skupiny podle konkrétních požadavků zadavatele. Portál bude používán na Fakultě strojního inženýrství a zahrnuje v sobě jednotlivé portálové funkce, kterými ...
 • Problematika emailové komunikace 

  Tlusťák, Karel
  Tato práce popisuje aktuální problematiky emailové komunikace. Uvádí technické pozadí principů samotného vyměňování emailů a z toho vyplývající možnosti autentizace. Dále se práce zaměřuje na největší současné problémy ...
 • Vizualizace hledání cesty pro robota 

  Kvasnica, Miroslav
  Tato bakalářská práce pojednává o pravděpodobnostních algoritmech pro hledání cesty robota. Obsahuje teoretický popis pravděpodobnostních algoritmů včetně diskuze nad implementačními detaily, přibližuje jejich využití a ...
 • Portace proxy pro zabezpečení elektronické pošty na embedded zařízeni 

  Richter, Jan
  Bakalářská práce se zabývá analýzou embedded zařízení a operačních systémů pro tato zařízení za účelem portace proxy pro zabezpečení elektronické pošty na některé z těchto zařízení. Dále se věnuje existujícímu řešení ...
 • Umělecké použití fraktálových filtrů (bezkontextových gramatik) 

  Mederly, Peter
  Táto bakalárska práca sa zaoberá využitím bezkontextových gramatík v grafických aplikáciách za účelom generovania obrázkov a hlavne generovaním bezkontextovej návrhovej gramatiky. Obsahuje úvod do formálnych gramatík, popis ...
 • Návrh a implementace softwarového UART pro mikrokontroléry rodiny HC08 

  Kučera, Pavel
  Práce se zabývá problematikou sériové komunikace, zejména pak asynchronní sériové komunikace u mikrokontrolérů rodiny HC08. Obsahuje analýzu modulu SCI, zajišťující asynchronní sériovou komunikaci mikrokontrolérů. Na základě ...
 • Počítačová hra pro více hráčů 

  Kudr, Michal
  Cílem mojí práce je seznámení se základy tvorby počítačových her. V této práci je možné nalézt například základní informace o tvorbě herní scény, změnách stavu hry pomocí událostí z uživatelského vstupu a jednoduché řešení ...
 • Změna rychlosti (synchronizace) přehrávání videa v závislosti na rychlosti řeči 

  Hromádko, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá rozšířením přehrávače VLC o metodu PSOLA. Tato metoda umožňuje měnit rychlost přehrávání videa při zachování základního tónu a srozumitelnosti řeči.
 • Transformace WWW stránek na webové služby 

  Klement, Jan
  Předmětem této práce bylo seznámit se s webovými aplikacemi, pochopit jejich architekturu a způsob komunikace a srovnat použití webových aplikací s použitím webových služeb. Webové služby umožňují hromadné zasílání a ...
 • Metody realistického zobrazování 

  Veselý, Ivo
  Tato práce se zabývá možností běhu realistické grafiky na dnes běžně dostupném technickém vybavení. Za tímto účelem je v práci diskutováno použití metod pro realistické zobrazování, zvláště pak metoda sledování paprsku. ...
 • Porovnání vlastností distribuovaných souborových systémů 

  Humpa, Vítězslav
  Cílem této práce je porovnání paralelních distribuovaných souborových systémů. Práce je zaměřena na GlusterFS, PVFS 2 a Gfarm FS. Každý systém je popsán po stránce teoretické, včetně možností instalace a konfigurace. Text ...
 • Databáze specifikací bezpečnostních protokolů 

  Papež, Zdeněk
  Tato bakalářská práce pojednává o bezpečnostních protokolech, které slouží jako prostředek pro vytvoření chráněné komunikace ve veřejné síti, Internetu. Bezpečnostních protokolů je celá řada. Proto jsem vybral jen pár ...
 • USB klíč 

  Slimařík, František
  USB rozhraní patří mezi dnes nejpoužívanější rozhraní pro komunikaci mezi počítačem a externími zařízeními. Musí splňovat striktní požadavky, aby byla zajištěna jeho multiplatformnost. Postupem času nalezlo toto rozhraní ...
 • Grafická prezentace výsledků statistické analýzy PE EXE 

  Rusnák, Jakub
  Táto bakalárska práca popisuje štatistickú analýzu spustiteľných súborov vo formáte Portable Executable (PE EXE) pomocou mapy entropie, ktorá sa používa na odhalenie počítačových vírusov napadajúcich tieto súbory. Zaoberá ...
 • Univerzální grafický editor - import/export 

  Kádek, Tibor
  Práca sa zaoberá problematikou tvorby grafov v systéme UGE (Univerzálneho grafického editora) a možnosťami, ktoré ponúka pre programátorov zásuvných modulov. Cieľom práce bolo navrhnutie formátu UGML (UGE Graph Markup ...
 • Vícejazyčný fotoserver v Ruby on Rails 

  Kresta, Lukáš
  Náplní bakalářské práce bylo vytvoření vícejazyčného webového fotoalba pro více uživatelů, kde si tito můžou navzájem přidělovat práva ke svým fotoalbům. Vzhledem k použití frameworku Ruby on Rails by měl být výsledný ...

Zobrazit další