Recent Submissions

 • Internetová aplikace na mobilním zařízení iPhone 

  Fabián, Ondřej
  Tato práce se zabývá tvorbou internetové aplikace typu blog na mobilním zařízení iPhone s podporou serverového pozadí. Obsahem teoretické části je seznámení jak se zařízením samotným, tak i s principy a postupy tvorby ...
 • Webový portál s reporty o síťovém provozu 

  Dufek, Milan
  Tato práce se zabývá shromažďováním a analýzou statistik o síťovém provozu, jejich uchováváním a zobrazováním. Cílem je jednoduché, přehledné a rychlé uživatelské rozhraní v prostředí webového portálu. Zdrojem statistik ...
 • Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady OLYMPUS E510 

  Hudec, Tomáš
  Práci "Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady OLYMPUS  E510" je možné rozdělit do tří částí - obecná, konkrétní a závěr. Obecná úvodní část je věnována fotoaparátu Olympus E510, ovládání všech jeho módů je ...
 • Obsluha paměťového systému pro platformu Colibri XScale PXA270 

  Mačišák, Lukáš
  Tato bakalářská práce popisuje platformu Colibri XScale PXA270, analyzuje možnosti využití DMA přenosů na této platformě a popisuje principy práce s paměťmi typu flash a SDRAM. Práce obsahuje návrh a implementaci firmware ...
 • Metody pro shlukování dat 

  Pohlídal, Antonín
  Tato bakalářská práce se zabývá hierarchickými metodami shlukování se zaměřením na implementaci shlukující metody zdola-nahoru a její porovnání s metodou DENCLUE. Nejdříve jsou popsány různé metody shlukování s důrazem na ...
 • Systém pro sledování stavu spojení v počítačové síti pomocí SNMP 

  Zubčák, Peter
  Cílem bakalářské práce je implementovat systém pre sledování stavu spojení v počítačové síti. Systém sbíra informace ze síťových uzlů, z kterých počíta metriky a statistiky,  které sú dostupné  pre uživatelov v MIB. ...
 • Porovnání systémů pro správu obsahu (CMS) s otevřeným kódem 

  Vrána, Pavel
  Práce se zabývá systémy pro správu obsahu s otevřeným kódem. Přibližuje nám, co si pod těmito systémy máme představit, popisuje jejich vlastnosti a využití. V další části porovnává vybrané systémy řadou navrhnutých testů ...
 • Webová aplikace pro sledování změn jiných webových stránek 

  Tisoň, Zdeněk
  Cílem bakalářské práce je implementovat webovou aplikaci pro sledování změn na jiných webových stránkách. Tato aplikace v pravidelných časových intervalech kontroluje zadané webové stránky a o vzniklých změnách informuje ...
 • Zobrazování TMC událostí na webu 

  Kučírek, Tomáš
  Cílem této práce bylo vytvořit program, který by zpracovával rádiové vysílání RDS kanálu  a TMC události. Také bylo potřeba vytvořit web, který by tyto informace zobrazoval nejen textově, ale také na vhodných mapových ...
 • Systém pro získávání dat o leteckých trasách z webových portálů 

  Hanák, František
  Tato bakalářská práce se zabývá systémem pro získávání dat o leteckých trasách z webových portálů aerolinek. Práce popisuje problematiku získávání dat z webových portálů, jazyk UML a jeho úlohu při návrhu aplikace, samotný ...
 • Transformace výrazů z Editoru Rovnic do LaTeXu 

  Šimek, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá problémem převodu matematických výrazů z Editoru rovnic do LaTeXu. Uvádí způsob reprezentace výrazů v Editoru rovnic v aplikaci Word 2007 a následně syntaxi konkrétních výrazů s návrhem jejich ...
 • Porovnání modelů pro dolování dat z databází 

  Gabriš, Ondrej
  S prudkým rozvojem informačních technologií neustále stoupá i množství vyprodukovaných dat a narůstá potřeba je rychle a efektivně zpracovávat za účelem odhalení skrytých znalostí obsažených v datech. Tahle práce se zabývá ...
 • Robotické rameno - Navigace pomocí kamery Axis 214 

  Skládanka, Josef
  Tato práce se zaměřuje především na rozpoznání pozice kostky, položené na pracovní ploše robotického ramene Mitsubishi Melfa 6 SL, za pomoci digitálního obrazu z kamer Axis 214. Stručně popisuje několik způsobů, jakými lze ...
 • WiiMote jako vstupní zařízení 

  Vrana, Ondřej
  Tato práce se zabývá možnostmi využití Wii remote k ovládání počítače místo klasických vstupních  zařízení. Klade důraz na využití gest rukou jako novou alternativu zadávání příkazů počítači. Zabývá se  algoritmem "dynamické ...
 • Fyzikální simulace látky (textilu) 

  Řehánek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá simulací látky v reálném čase. Látkou se myslí textilie. Nejdříve vysvětluje princip simulace textilu, který používá pro svou práci systém pružin. Poté vysvětluje matematické a fyzikální ...
 • Grafické znázornění stereometrických jevů 

  Kroupa, Ondřej
  Aplikace pro podporu výuky středoškolské matematiky v oblasti stereometrických jevů a problémů zobrazených pomocí anaglyfů.
 • Google Andriod: Editor a přehrávač her 

  Slováček, Adam
  Bakalářská práce pojednává o návrhu a implementaci univerzálního systému pro tvorbu aplikací, které lze zjednodušit na množinu elementárních aktivit a vztahů mezi nimi. Konkrétně je pak implementován editor her, ve kterém ...
 • L-systémy ve 3D grafice 

  Marček, Ján
  Modelovaním pomocou L- systémov vzniká veľké množstvo problémov, ktoré sú analyzované a riešené v tejto práci. V práci je rozobratá tematika L - systémov, s využitím jME grafického rozhrania, ktorá vedie k vytvoreniu ...
 • Virtuální stroj Parrot 

  Mecera, Martin
  Práce popisuje druhy a vlastnosti moderních virtuálních strojů. V práci je vysvětlen principy činnosti každého druhu virtuálního stroje. Zvláštní úsilí je věnováno popisu virtuálních strojů pro vyšší programovací jazyky. ...
 • Vývoj software řízený testem 

  Navrátil, Dušan
  Tato bakalářská práce představuje agilní metodologii zvanou vývoj řízený testy a ilustruje její použití na ukázkovém příkladě pomocí testovacího nástroje. Během ilustrace jsou vysvětleny techniky sloužící k dosažení cíle ...

View more