Poslední příspěvky

 • Detekce pohybujících se objektů ve video sekvenci 

  Musil, Jakub
  Práce se věnuje tvorbě aplikaci pro detekci pohybujících se objektů ve vstupní video sekvenci. Jsou v ní detailně popsány metody, které se při jeho realizaci využívají, jejich kladné a záporné vlastnosti. Detailně jsou zde ...
 • Webový informační systém pro podporu ambulantních ordinací 

  Koreň, Miroslav
  Cieľom bakalárskej práce "Webový informačný systém pre podporu ambulantných ordinácií" je zoznámiť sa s ambulantnými systémami a pochopiť ich princípy. Na základe získaných poznatkov potom vytvoriť takýto systém vlastný a ...
 • Komprese obrazových dat v medicíně 

  Balarin, Jakub
  Práce zkoumá, jak se projeví účinek různých komprimačních algoritmů na obrazových datech v medicíně. Snaží se najít algoritmus nebo skupinu algoritmů, které budou mít největší kompresní účinek. Kromě použití klasických ...
 • Instalace a konfigurace systému AVG pomocí politiky Active Directory 

  Špaček, Michal
  Tato práce se zabývá funkcí systémů Windows nazývanou Zásady Skupiny, která slouží k~centralizované správě a konfiguraci uživatelských účtů a počítačů v sítích Microsoft Windows. Tato práce popisuje architekturu tohoto ...
 • Pokročilá webová aplikace redakčního systému 

  Žert, Zdeněk
  Práce pojednává o tvorbě redakčního systému pro správu obsahu internetových stránek Nadace Partnerství. Definuje základní požadavky na systém. Analyzuje jejich zpracování s využitím diagramů. Po popisu návrhu řešení se ...
 • Herní server 

  Drbal, Miroslav
  Tato práce se zabývá konstrukcí herního serveru, sloužícího jako univerzální platforma pro tvorbu a hraní her. Dále technickými požadavky kladenými na herní server, dnešními zástupci herních serverů a to jak z oblasti ...
 • Porovnání existujících platforem pro vývoj webových aplikací 

  Beran, Milan
  Práce se zabývá porovnáním existujících nástrojů a platforem pro tvorbu webových aplikací. V úvodu je provedeno teoretické porovnání nejznámějších nástrojů a platforem. Hlavní část práce se věnuje návrhu webové aplikace. ...
 • Vícejazyčný fotoserver v Ruby on Rails 

  Kresta, Lukáš
  Náplní bakalářské práce bylo vytvoření vícejazyčného webového fotoalba pro více uživatelů, kde si tito můžou navzájem přidělovat práva ke svým fotoalbům. Vzhledem k použití frameworku Ruby on Rails by měl být výsledný ...
 • Vyhledávání lesů v obraze 

  Kyjovský, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem metod a postupů, které se používají pro vyhledávání lesů v leteckých a družicových snímcích. Práce shrnuje a popisuje metody digitálního zpracování obrazu. Dále je práce zaměřena na ...
 • Optimalizace algoritmů pro zpracování obrazu v C++ pomocí šablon 

  Čepl, Radek
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací algoritmu AdaBoost pro zpracování obrazu v C++ pomocí šablon. Zaměřuje se především na efektivní vyhodnocení Haarových příznaků pevné velikosti. Je zde porovnána rychlost detekce při ...
 • Databáze XML pro správu slovníkových dat 

  Skalický, Martin
  Cílem praktické části této práce je převést nevalidní pseudoXML data do validního XML a dále pak provádět pokročilou validaci pomocí Schematronu. Teoretická část se týká popisu značkovacího jazyka XML. Dále se věnuje ukázkám ...
 • Obraz jako výšková mapa 

  Zahrádka, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zpracování obrazu. Konkrétněji se zaměřuje na oblast segmentace obrazu. Shrnuje a popisuje zejména ty segmentační metody a techniky, které chápou obraz jako výškovou mapu. Součástí ...
 • Analýza genomických dat s využitím algoritmu BLAST 

  Křížová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou genomických dat s využitím algoritmu BLAST. V teoretické části popisuje genetické informace, jejich význam a strukturu. Dále zde naleznete popis algoritmu BLAST, Smith-Waterman a ...
 • Informační systém pro sledování práce uživatelů 

  Gábor, Martin
  Cílem bakalářské práce je implementovat informační systém pro sledování práce uživatelů. Informační systém sbírá informace z přihlášených stanic, které poskytuje uživateli ve formě statistik. Komunikace se stanicemi probíhá ...
 • Informační systém fitcentra RELAX 

  Hodaň, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvářením informačního systému fitcentra RELAX v Kopřivnici. Hlavním cílem je zpřístupnění informací o fitcentru na internetových stránkách za účelem získání potenciálních nových zákazníků. ...
 • Demonstrační program konverzí konečných automatů 

  Štorek, Vojtěch
  Cílem praktické části této práce je vytvořit program, který aplikuje teorii konečných automatů v praxi a dělá tak tuto teorii snadější k pochopení. Program umožňuje snadné vytváření konečných automatů, nad nimiž následně ...
 • Efektivní logistika dopravy vozidel 

  Janovič, Jakub
  Táto práca sa zaoberá vyhľadávaním najkratšej cesty na základe vstupných podmienok ako sú počet vozidiel a vstupná mapa. Pojednáva o algoritmoch používaných na vyhľadávanie a ich konkrétne nasadenie v aplikácii, prípadne ...
 • Využití webových služeb ve správě počítačové sítě 

  Vaněk, Michal
  Práce pojednává o možném využití webových služeb ve správě počítačové sítě, zvažuje výhody a nevýhody využití webových služeb v této oblasti. Součástí této práce je vytvoření systému pro centralizovanou správu počítačů a ...
 • 3D rekonstrukce obličeje 

  Poulíček, Zbyněk
  Tato práce se zabývá 3D rekonstrukcí obličeje s promítnutou pravidelnou mřížkou z 2D snímku. Zahrnuje také detekci mřížky v obraze a popis potřebných metod zpracování rastrového obrazu. Aplikace je napsána v jazyce C++ ...
 • Analýza systémových záznamů 

  Gracik, Martin
  Táto práca sa zaoberá problematikou analýzy systémových záznamov a jej použitím na detekciu vniknutia do systému. Prvá časť je zameraná na oboznámenie sa s rôznymi technikami analýzy. Druhá časť sa zaoberá nástrojom OSSEC, ...

Zobrazit další