Poslední příspěvky

 • Platební systémy a protokoly - analýza, simulace, verifikace 

  Kučerová, Petra
  Předmětem bakalářské práce "Platební systémy a protokoly - analýza, simulace, verifikace" je  přehled o platebních systémech v ČR, v EU, v USA a v Japonsku. První část se zabývá legislativou, druhá je věnována platebním ...
 • Redakční systém 

  Pohl, Lukáš
  Cílem práce je vytvořit webovou aplikaci (redakční systém), která slouží ke zlepšení firemní komunikace, sdílení a předávání informací prostřednictvím firemního intranetu. Největší důraz je kladen na samotné uživatelské ...
 • Návrh a analýza rezervačního systému pro výuku 

  Jiříček, Milan
  V této bakalářské práci je detailně popsáno, jakým způsobem se analyzují a následně navrhují informační systémy. V menší míře je také věnována pozornost implementaci takového systému. Na konkrétním případu rezervačního ...
 • Demonstrační aplikace algoritmů vyplňování uzavřených oblastí ve 2D 

  Hort, Pavel
  Tato práce se zabývá postupy použitými při vyplňování uzavřených oblastí ve 2D. V dokumentu jsou popsány algoritmy, které se k tomuto účelu nejčastěji využívají. Text popisuje obě hlavní skupiny těchto metod, tedy algoritmy ...
 • Demonstrace metod prohledávání stavového prostoru 

  Tureček, Martin
  Tato bakalářská práce popisuje problematiku metod prohledávání stavového prostoru. Práce se zaměřila zejména na praktickou část, jejímž cílem bylo vytvořit demonstrační aplikaci, která by měla sloužit jako pomůcka do ...
 • Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady FUJIFILM S6500fd 

  Činčera, Jaroslav
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření simulátoru fotoaparátu FUJIFILM řady S6500fd. Ten je implementován pomocí Flashe a programovacího jazyka ActionScript. Aplikace bude sloužit k výuce na Univerzitě třetího věku. ...
 • Grafická prezentace výsledků statistické analýzy PE EXE 

  Rusnák, Jakub
  Táto bakalárska práca popisuje štatistickú analýzu spustiteľných súborov vo formáte Portable Executable (PE EXE) pomocou mapy entropie, ktorá sa používa na odhalenie počítačových vírusov napadajúcich tieto súbory. Zaoberá ...
 • Ovládání počítače pohledem 

  Caha, Miloš
  Bakalářská práce se zabývá metodami detekce směru pohledu a jejich následným využitím pro ovládání počítače. Shrnuje a popisuje nejpoužívanější metody pro jednotlivé fáze zmíněné detekce, zejména použití detektoru obličeje ...
 • Jabber klient pro PDA 

  Hruda, Juraj
  Náplňou tejto bakalárskej práce bolo vytvorenie knižnice pre komunikačný protokol Jabber a vytvorenie klienta ktorý prezentuje možnosti tejto knižnice. Knižnica aj klient by maly byť prevádzkované na platforme Windows ...
 • Inovace uživatelského rozhraní databáze WordNet 

  Kopřiva, Adam
  Tato práce se věnuje inovaci grafického uživatelského rozhraní programu JWord 3.0. Jedná se o program, který pracuje s elektronickou lexikální databází angličtiny WordNet. Slova v této databázi nejsou narozdíl od běžného ...
 • Evidenční systém CESA VUT v Brně 

  Kadlec, Petr
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat evidenční systém. Výsledným produktem je webová aplikace zaznamenávající vstupy pomocí čtečky čárových kódů. Při implementaci byl kladen důraz na rozsáhlé používání Ajaxu. ...
 • Návrh a implementace geoportálů s použitím Open-Source GIS nástrojů 

  Kučera, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací serveru umožňujícího napojení GIS GRASS pomocí služby WPS na Internet. Pro řešení tohoto projektu byly použity nástroje GIS GRASS a OpenLayers. Součástí práce je ...
 • Porovnání jazyků pro tvorbu webového redakčního systému 

  Kleban, Martin
  Táto práca sa zaoberá porovnaním technológií Java (JSP/Servlet) a .NET (ASP.NET a C#) pre tvorbu webového redakčného systému. Teoreticky popisuje používané technólogie, definuje požiadavky kladené na vytváraný systém a ...
 • Open Document Format pro přenos dat z IS 

  Halaška, Petr
  Účelem práce je prozkoumat způsoby přenosu dat z informačních systémů do formátů, které mohou být zpracovány kancelářskými aplikacemi. Úkolem je navhrnout a vytvořit prototyp takového systému, využívajícího technologie ...
 • Informační systém kulturních a sportovních akcí 

  Starý, Zdeněk
  Práce se zabývá problematikou tvorby informačních systémů pro kulturní a sportovní akce. Cílem je vytvořit redakční systém, který umožní spravovat obsah webových stránek bez nutnosti znalosti jazyka  HTML. Aplikace umožňuje ...
 • Interaktivní vizualizace XML 

  Filus, Michal
  Práca sa zaoberá problematikou vizualizácie XML dokumentov. Cieľom bolo získanie informácii z oblasti XML dokumentov, spoznať ich štruktúru, jazyky pre ich popis a nakoniec vytvorenie funkčnej aplikácie na ich vizualizáciu. ...
 • Jednoduchý správce oken pro X Window System 

  Zajdák, Jiří
  Cílem projektu je vytvoření jednoduchého správce oken pro X Window System. Nejprve jsou v textu vysvětlené principy výstavby grafických aplikací, dále návrh správce oken a jeho implementace. Správce oken dekoruje top-level ...
 • Distributed Ray Tracing 

  Slovák, Radek
  Práce se zabývá studiem globální zobrazovací metody distribuované sledování paprsku. Ta z matematického popisu scény generuje dvourozměrné obrazy o vysoké kvalitě a realističnosti. Práce rozebírá problematiku a vysvětluje ...
 • On-line katalog zemědělské techniky 

  Milička, Martin
  Hlavním úkolem této práce bylo vytvořit on-line katalog zemědělské techniky. Tento katalog umožnňuje vkládat stroje do hierarchicky poskládaných kategorií. Kategorie nám umožňují seskupovat stroje s podobnými vlastnostmi ...
 • Domácí telefonní ústředna pro VoIP 

  Bílek, Tomáš
  Práce se zabývá praktickým využitím VoIP technologie v kombinaci s opensource softwarovou pobočkovou ústřednou Asterisk v domácnosti. Podstatnou částí práce je popis funkce jednotlivých částí veřejné komutované telefonní ...

Zobrazit další