Now showing items 1-20 of 310

 • Analýza dat z DNA čipů 

  Vogel, Ivan
  Cieľom tejto bakalárskej práce je popísať technológiu a analýzu komplementárnych DNA čipov. Predstavené sú niektoré algoritmy využívané pri analýze. Podrobnejšie sa venuje problematike zhlukovania dát, predovšetkým rozoberá ...
 • Detekce pohybujících se objektů ve video sekvenci 

  Musil, Jakub
  Práce se věnuje tvorbě aplikaci pro detekci pohybujících se objektů ve vstupní video sekvenci. Jsou v ní detailně popsány metody, které se při jeho realizaci využívají, jejich kladné a záporné vlastnosti. Detailně jsou zde ...
 • Hardwarová akcelerace analýzy a extrakce položek z hlaviček paketů 

  Polčák, Libor
  Tato práce se zabývá analýzou paketů a jejich zpracováním ve vysokorychlostních sítích za použití FPGA. Byl navržen model analýzy protokolů a vhodná hardwarové architektura. Popis protokolů je možno vytvořit pomocí XML, ...
 • Panoramatické snímky automaticky 

  Motáček, Vladimír
  Tato práce se zabývá automatickým skládáním panoramatických snímků. Snímky nemusí být pořízeny pouze v horizontálním směru ani nemusí být seřazeny. Využívá základních technik jako detekce bodů v  obraze Harrisovým rohovým ...
 • Komunikace s kamerou prostřednictvím http kanálu 

  Kabelka, Michal
  Táto práca sa snaží popísať postup návrhu a implementácie softwaru pre komunikačné rozhranie kamery so serverom vyvíjaného pre spoločnosť wasatis. V prvej časti sa zaoberá popisom problematiky a snahou nájsť riešenia daných ...
 • Zpracování dokumentů specifikovaných jazykem Texy 

  Bodeček, Miroslav
  Současné prostředky pro publikaci na internetu řeší problém, jak uživateli zjednodušit zadávání dokumentů, které jsou zobrazovány na webových stránkách. Tento problém v minulosti vyřešila knihovna Texy, který je postavena ...
 • Optimalizační metody pro SIMLIB/C++ 

  Godula, Martin
  Práca sa venuje metódam pre globálnu optimalizáciu. Teoreticky oboznamuje s pojmom optimalizácia, jej cieľom a popisuje zvolené optimalizačné metódy, navrhuje spôsob ich realizácie s ohľadom na kompatibilitu so simulačnou ...
 • Systém pro sledování a správu senzorových sítí 

  Sedlák, Filip
  Práce se zabývá metodou správy IP sítí pomocí protokolu SNMP. Dále popisuje principy sítí založených na bezdrátovém standardu ZigBee a zabývá se možností použití technologie SNMP pro správu takových sítí. Praktická část ...
 • Generátor vědeckých webových portálů 

  Růžička, Štěpán
  V tomto dokumentu se zabývám dynamickou webovou aplikací, kterou vytvářím za pomocí technologií Ruby on Rails, XML, MySQL a AJAX. V úvodu vysvětluji, proč jsem si vybral právě toto téma. A popisuji, co lze v této publikaci ...
 • Grafické prostředí pro simulaci robotů 

  Binko, Petr
  Práce popisuje nástroj Microsoft robotics studio. Jeho logiku a simulační prostředí. Dále hovoří o simulaci a modelování. Popisuje různé vlastnosti simulace, rozdělení a tvorbu modelu. V další části hovoří o robotice a ...
 • Automatické stažení e-mailů přes WWW rozhraní 

  Kuna, Matej
  V této práci řeším ukládání elektronické pošty ze serverů, které nabízí přístup k e-mailové schránce prostřednictvím internetového prohlížeče. Analyzuji a porovnávám několik těchto serverů. V konečné fázi vytvářím program, ...
 • E-learningový kurs pro výuku jazyka SQL 

  Jašek, Petr
  Práce se zabývá tvorbou e-learningových systémů, konkrétní realizací je systém pro výuku jazyka SQL, který je určen zejména zahraničním studentům. Nejprve je stručně popsána problematika online vzdělávání, dále je provedena ...
 • Demonstrační program vyhledávání řetězců v textu 

  Šatka, Petr
  V mé práci se zabývám problematikou vyhledávacích algoritmů. Cílem bylo vytvořit program pro demonstraci principu algoritmů pro vyhledávání v textu uvedených v opoře pro předmět Algoritmy. Vytvořený program tyto algoritmy ...
 • Demonstrace metod prohledávání stavového prostoru 

  Tureček, Martin
  Tato bakalářská práce popisuje problematiku metod prohledávání stavového prostoru. Práce se zaměřila zejména na praktickou část, jejímž cílem bylo vytvořit demonstrační aplikaci, která by měla sloužit jako pomůcka do ...
 • Profilovací nástroj pro generické simulátory mikroprocesorů 

  Wilczák, Milan
  Tato práce popisuje návrh a implementaci profilovacího nástroje pro nově vytvářené procesory. K popisu procesoru je použit specializovaný jazyk ISAC, který popisuje zdroje procesoru, instrukční sadu a chování procesoru. ...
 • GIS systém pro obec 

  Vrzáková, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem geografických informačních systémů, jejich používaných standardů a možností využití. Dále se zaměřuje na požadavky a návrhy ze strany městské části Brno-Jundrov, ve snaze definovat ...
 • Verifikace systému pro detekci nežádoucího provozu 

  Košař, Vlastimil
  Tato práce pojednává o verifikaci systému pro detekci nežádoucího provozu a jeho rozšíření o podporu protokolu IPv6. Jsou zde popsány možnosti jazyka System Verilog pro verifikaci, vybranná metodologie verifikace, výhody ...
 • Nástroj pro sledování změn webu 

  Švábek, Hynek
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření aplikace Nástroj pro sledování změn webu, která v určitých časových intervalech kontroluje zadané internetové stránky a o změnách dává uživateli určitým způsobem vědět. V návrhu ...
 • Domácí multimediální centrum 

  Sulaiman, David
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací multimediálního centra pro GNU/Linux. Práce začíná teoretickým úvodem, ve kterém je uveden přehled již existujících aplikací, operačních systémů, programovacích jazyků a současného ...
 • Vytvoření databáze gestikulací obličejů a provedení experimentů 

  Marešová, Marcela
  Tato práce se zabývá metodami používanými v nástrojích pro rozpoznávání osob podle obličejů. Zaměřuje se na faktor změny výrazu obličeje, který tento proces ovlivňuje. Zabývá se tvorbou databáze gestikulací pro testování ...