Now showing items 1-20 of 354

 • Identifikace řečníka na mobilním telefonu 

  Kallab, Vojtěch
  Tato bakalářská práce je rozdělena do devíti kapitol, které pojednávají o vývoji aplikace "IDENTIFIKACE ŘEČNÍKA NA MOBILNÍM TELEFONU" pro operační systém Android. V úvodu práce je tento moderní operační systém, vzbuzující ...
 • Mobilní aplikace pro ovládání vytápění v domácnosti 

  Planer, Jan
  Úkolem této bakalářské práce je návrh a tvorba mobilní aplikace pro ovládání systému PocketHome, který je vyvíjen firmou Electrobock. Hlavním cílem aplikace je umožnit uživatelům pohodlné dálkové ovládání vytápění domácnosti ...
 • Grafické rozhraní pro deskové hry 

  Žerdík, Jan
  Bakalářská práce se věnuje vytváření grafického rozhraní pro deskové hry. Cílem práce je modulární aplikace s možností hraní her. Dalším důležitým prvkem zadání je implementace grafických algoritmů vhodných pro omezenou ...
 • Syntaktická analýza založená na stavových gramatikách 

  Paulík, Miroslav
  Tato práce popisuje vlastnosti stavových gramatik a n-limitovaných stavových gramatik s důrazem na nedeterminismus v analýze takových gramatik. Zejména se zaměřuje na problémy způsobené povolením vymazávacích pravidel a ...
 • Automatický systém pro stahování vědeckých článků 

  Kobližek, Ondřej
  Cílem práce je vytvořit počítačový program pro automatizované stahování vědeckých článků z internetu. Studuje funkcionalitu služby Google Scholar. Popisuje vnitřní formát PDF souboru a možnosti jak z něho získát text. ...
 • Support for RADIUS Protocol in SSSD 

  Hujňák, Ondřej
  Moderní trendy ve správě uživatelů ve firemních prostředích směřují k centralizovaným řešením jako je LDAP či Active Directory. Ověřování uživatelů vůči těmto úložištím v Unix-like systémech je dostupné buď přes PAM moduly, ...
 • Vytvoření modelu procesoru M68000 

  Adamec, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření modelu procesoru Motorola 68000 za použití jazyka pro popis architektur CodAL a integrovaného vývojového prostředí Codasip Studio. V práci jsou použité nástroje představeny. Procesor ...
 • Rozšířená realita v mobilech pro lokální vizuální navigaci pro Android 

  Bezděk, Dušan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která využívá technik rozšířené reality a slouží jako navigace pro chytré telefony s operačním systémem Android. Navigace je realizována pomocí rozšířené ...
 • Měření vzdálenosti s použitím radaru 

  Sekera, Tomáš
  Tato bakalářská práce se věnuje měření vzdálenosti za pomocí frekvenčně modulovaného radaru se spojitou vlnou. Nejprve je uveden způsob, jakým se radarový signál zpracovává. Následně jsou popsány vhodné metody pro měření ...
 • Automatická tvorba slovníků z překladových textů 

  Sumbalová, Lenka
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit systém pro automatickou tvorbu slovníků z překladových testů. Je popsána implementace systému, který generuje česko-anglický slovník ze zarovnaného paralelního korpusu a shrnut ...
 • Aplikace pro ovládání pracoviště robotického ramene 

  Sedlák, Radek
  Tato práce se zabývá tvorbou aplikace pro vzdálené ovládání pracoviště robotického ramene na FIT VUT v Brně. Aplikace je vytvořena v jazyce C/C++ s využitím knihovny Qt. V práci jsou nejprve shrnuty obecné metodiky návrhu ...
 • Skákající konečné automaty a převodníky 

  Hrubý, Juraj
  Tato bakalářská práce navazuje na studium skákajících konečných automatů a zavádí skákající konečné převodníky. Skákající konečné automaty jsou modifikované konečné automaty tak, že symboly ze vstupní pásky nejsou čteny ...
 • Počítání lidí na lávce FITu kamerou 

  Mokrá, Radka
  Tato práce se v úvodu zabývá metodami, pomocí kterých lze počítat pohybující se objekty ve videu. Nejprve je popsána metoda odečítání pozadí a její techniky, dále způsob detekce blobů a nakonec způsob sledování a započítávání ...
 • Simulátor robotického pracoviště 

  Hraboš, Martin
  Tato práce se zabýva návrhem a implementací aplikace pro simulaci robotického ramene. Jedná se o skutečný model robota, který je umístněný ve Fakulte informačních technologií v Brně. Robotem je možné libovolně manipulovat ...
 • Interaktivní rozhraní pro vzdáleného robota pro Android 

  Podmolík, Leopold
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vzdáleného ovládání robota. Cílem je navrhnout a naimplementovat uživatelské rozhraní na zařízení s dotykovou obrazovkou a operačním systémem Android. Uživatelské rozhraní je primárně ...
 • Dynamická rekonfigurace hardwarových akcelerátorů 

  Brabec, Lukáš
  Práce se věnuje využití dynamické rekonfigurace FPGA v oblasti aplikačně specifických procesorů, a to zejména vzhledem k rychlosti jejich vývoje, možnostem akcelerace výpočtů a univerzality. Dále je navrženo rozšíření ...
 • Simulátor a debugger procesoru PicoBlaze 

  Vampola, Pavel
  Tato práce se zabývá procesorem PicoBlaze a možnostmi jeho simulace a ladění. Představí čtenáři strukturu procesoru, jeho instrukční sadu a existující vývojové nástroje. Popisuje návrh a implementaci pluginu pro QDevKit, ...
 • Generátor vědeckých webových portálů 

  Mertel, Ján
  Bakalářská práce se věnuje problematice automatickýho přidávání relevantních článků z nejakého úložistě, přičemž rešpektuje vymezený cílený záměr webového portálu. Jako součást práce je podpora personalizace portálu dle ...
 • Aplikace pro záznam nálady s prvky gamifikace pro Android 

  Jarábek, Juraj
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro sledování nálady s prvky gamifikace pro operační systém Android. Klíčovou částí práce je vysvětlení proča jak je dobré zaznamenávat náladu, dále popis operačního ...
 • Jabber bot ovládaný přes REST API 

  Stískala, Viktor
  Tato bakalářská práce popisuje implementaci a využití bota ovládaného přes REST API a komunikujícího prostřednictvím XMPP protokolu. Aplikace je navržena s ohledem na minimální náročnost na systémové prostředky, možnosti ...