Now showing items 1-1 of 1

  • Ochrana datové sítě s využitím NetFlow dat 

    Čegan, Jakub
    Tato práce popisuje zabezpečení datové sítě pomocí technologie NetFlow. V úvodu jsou popsány některé možné hrozby, které mohou datovou síť postihnout a které jsou rozpoznatelné pomocí NetFlow dat. V další části práce jsou ...