Now showing items 1-1 of 1

  • Modely umělého života 

    Ďuričeková, Daniela
    Tato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci simulátoru umělého života. Práce je rozdělena do čtyř částí. Cílem první části je seznámení s oblastí umělého života a základní terminologií. Druhá část se věnuje vybraným ...