Now showing items 1-1 of 1

  • Systém pro zpracování informací z flexotiskového stroje 

    Appl, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem a zhodnocením možností sběru dat z flexotiskových strojů firmy Soma engineering. Dále návrhem prototypu systému a jeho uvedením do provozu. Ke komunikaci je použit protokol FTP. K ...