Now showing items 1-1 of 1

  • Zobrazování TMC událostí na PDA 

    Bukovina, Štefan
    Táto práce se zabývá spracováním RDSTMC udalostí v zařízeních s omezenými možnostmi. Popisuje vývoj systému RDS-TMC v průběhu let, kódování informací pomocí protokolu ALERT-C a rozebírá návrh aplikace. Implementace popisuje ...