Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza nástrojů pro zobrazování struktury proteinů 

  Klemšová, Jarmila
  Tato práce se zabývá analýzou nástrojů pro prohlížení struktury proteinů. Pojednává o struktuře proteinů, databázích stuktur proteinů a formátu dat v nich uložených. Dále popisuje vybrané prohlížecí nástroje a skripty pro ...
 • Implementace HTTP s lokální vyrovnávací pamětí 

  Šváb, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou implementace HTTP protokolu verze 1.1 s lokální vyrovnávací pamětí. Jedná se o vytvoření aplikačního rozhraní pro odesílání HTTP požadavků a příjem následných odpovědí. Jednotlivé odpovědi ...
 • Metody pro shlukování dat 

  Pohlídal, Antonín
  Tato bakalářská práce se zabývá hierarchickými metodami shlukování se zaměřením na implementaci shlukující metody zdola-nahoru a její porovnání s metodou DENCLUE. Nejdříve jsou popsány různé metody shlukování s důrazem na ...
 • Porovnání modelů pro dolování dat z databází 

  Gabriš, Ondrej
  S prudkým rozvojem informačních technologií neustále stoupá i množství vyprodukovaných dat a narůstá potřeba je rychle a efektivně zpracovávat za účelem odhalení skrytých znalostí obsažených v datech. Tahle práce se zabývá ...
 • Sestavování fragmentů DNA 

  Paulenda, Ján
  Bakalářská práce se zaobírá problematikou sestavování fragmentů DNA. Problém je převeden na problém sestrojení nejkratšího superřetězce. V rámci teoretického řešení jsou popsány různé sestavovací techniky a metody porovnávání ...
 • Výpočet atributů pro předpověď důsledku mutace na funkci proteinu 

  Matějíček, Jiří
  Tato bakalářská práce se pohybuje v oblasti bioinformatiky a zabývá se problematikou získávání atributů proteinů užitečných pro předpověď vlivu mutace na jejich funkci. Práce má především za cíl vytvořit uživatelsky ...
 • Vývoj meta-serveru pro předpověď vlivu mutací na funkci proteinu 

  Lisák, Peter
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou genomických dat, konkrétně předpovědí vlivu mutací na funkci proteinů z jejich sekvence a terciární struktury. V teoretickém úvodu práce shrnuje základy genetiky a bioinformatiky. ...