Now showing items 1-1 of 1

  • SMART CAR: Automatická detekce vozidel 

    Burkot, Martin
    Tato bakalárská práce se venuje detekci pohybujících se vozidel v sekvenci obrázku. V úvodu je proveden strucný rozbor soucasných metod pro detekci vozidel a pohybu ve scéne obecne. V dalších kapitolách je navržena a popsána ...