Now showing items 1-1 of 1

  • Komunikace s navigačním systémem GALILEO 

    Horák, Miroslav
    Tato práce pojednává o komunikaci s evropským navigačním systémem GALILEO. V úvodu rozebírá princip globálních navigačních satelitních systémů, včetně přehledu nejdůležitějších vlastností těch současných (GPS, GLONASS, ...