Now showing items 1-1 of 1

  • Algoritmy pro vysokorychlostní směrování v IP sítích 

    Hlavatý, Ivo
    Práce se zabývá simulací algoritmů vyhledávajících v IP sítích nejdelší shodný prefix, konkrétně Trie, Tree Bitmap a Shape Shifting Trie. Algoritmy jsou implementovány softwarově a je zkoumána jejich paměťová a výpočetní ...