Now showing items 1-2 of 2

  • Modifikovaná syntaktická analýza 

    Sopuch, Zbyněk
    Úkolem této práce bylo navrhnout modifikace syntaktické analýzy a zhodnotit je. Celkem jsou zde tři různé modifikace syntaktické analýze zdola nahoru, první z nich modifikuje algoritmus Cocke-Younger-Kasami, druhá využívá ...
  • Paralelní syntaktická analýza založená na několika metodách 

    Wolf, Dominik
    Tato práce se zabývá konstrukcí paralelního syntaktického analyzátoru založeného na několika vzájemně propojených metodách analýzy zdrojového textu. Byla použita metoda rekurzivního sestupu, která tvoří hlavní část ...