Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace založené na akcelerátoru gravitačního zrychlení 

    Horník, Jakub
    Práce se zabývá možnostmi využití akcelerometru v praxi. Cílem práce bylo vybrat několik typických aplikací založených na akcelerátorech gravitačního zrychlení a realizovat je. Akcelerometr byl k dispozici na vývojovém ...