Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava domácích úloh pro předmět Algoritmy 

    Miloš, Roman
    Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením domácích úloh pro předmět Algoritmy na téma grafy. Práce se skládá z pěti úloh. První úlohou je vytvoření grafů pomocí matice sousednosti, další je vytvoření grafu pomocí seznamu ...