Now showing items 1-1 of 1

  • Audiovizuální zpracování zákonů teorie obvodů 

    Molík, Petr
    Tato práce se zabývá moderním způsobem výkladu a prezentace zákonů teorie obvodů. Názorně ilustruje a na praktických ukázkách a pokusech demonstruje teorii, která je probírána v rámci předmětu Teorie obvodů bakalářského ...