Now showing items 1-1 of 1

  • Uživatelské rozhraní pro evidenci a řízení návštěv 

    Nosek, Petr
    Tato bakalářská práce obsahuje popis návrhu a implementace elektronického uživatelského rozhraní pro evidenci a řízení návštěv. V této eletronické evidenci jsou zaznamenávány informace o příchozích návštěvách a přidělených ...