Now showing items 1-1 of 1

  • Sémantická blízkost termínů 

    Novák, Ján
    Tato práce si klade za cíl zpracovat poznatky o automatickém rozpoznávaní termínů a metodách výpočtu podobnosti termínů podle spoluvýskytu a na základe těchto poznatků navrhnout a implementovat systém pro výpočet sémantické ...