Now showing items 1-1 of 1

  • Interaktivní segmentace medicínských obrazových dat 

    Olša, Martin
    Práce se zabývá segmentováním obrazové informace v oblasti medicínskych aplikací. Popisuje soucastné existujíci metody segmentace medicínskych obrazových dat a návrh jedoduchého nástroje na segmentaci.