Now showing items 1-1 of 1

  • Moderní technologie pro vývoj J2EE aplikací 

    Ondrušek, Libor
    Tato bakalářská práce by měla jednoduchým způsobem ukázat využitelnost moderních technologií pro vývoj rozsáhlých podnikových aplikací a názorným způsobem přiblížit vývoj takovýchto aplikací na praktickém příkladu. Jádrem ...