Now showing items 1-6 of 6

 • I/O karta ovládaná pomocí SMS 

  Bachtík, Martin
  Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace univerzálního zařízení se vstupně výstupním charakterem. Zařízení detekuje podněty na několika vstupech a nastavuje několik výstupů. Uživatel ovládá zařízení pomocí zpráv ...
 • Otestování možností biometrického systému - technologie žil 

  Pandoščák, Michal
  Práce se zaměřuje na problematiku testování biometrické technologie žil. Popisuje základní prvky, které tato technologie používá. Při testování této technologie bylo použito zařízení PalmSecure. Byla provedena měření na ...
 • Robot pro Robotour 2009 

  Doubek, Milan
  Tato práce se zabývá návrhem, teoretickým rozborem a implementací softwaru, jenž by umožňoval autonomnímu mobilnímu robotu účast v soutěži Robotour 2009. Robot, který by se měl soutěže zůčastnit, byl vyvinut na Ústavu ...
 • Rozpoznávání typů nábojnic 

  Němec, Zdeněk
  Text se zabývá rozpoznáváním typů nábojnic a markantních rysů na nábojnicích zanechaných. Řešena je problematika návrhu snímacího zařízení pro snímání nábojnic a programování aplikace pro rozpoznání typů nábojnic.
 • Univerzální grafický editor obrazovek pro LCD zařízení 

  Šmejdíř, Radek
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit pro firmu Honeywell univerzální grafický editor obrazovek pro LCD zařízení. Tento editor je jedním modulem z celé aplikace, která slouží k automatizovanému testování termostatů a ...
 • Vizualizace plánování cesty 

  Vozák, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o pravděpodobnostních algoritmech pro hledání cesty holonomického (hlavně robota typu auto) a pružného robota. Obsahuje stručný teoretický popis pravděpodobnostních algoritmů včetně diskuze ...